FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende25/03/2010

Jordbruksstöd vid arrende

Vad betyder följande mening i ett arrendekontrakt i klartext (lätt svenska): "Vid arrendets upphörande återgår rätten till jordbruksstöd till markägaren". Det jag undrar över är - har markägaren rätt att få tillbaka sina stödrätter? Tacksam för snabbt svar. :)

Lawline svarar

Hej! Arrende definieras i Jordabalkens 8 Kapitels 1 § (se https://lagen.nu/1970:994) som upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag. Alltså i princip att mark hyrs ut mot betalning. Texten som du bifogat verkar i klartext innebära att när arrendet upphör, alltså när hyrestiden är slut, så har inte längre den som arrenderar, hyr, marken rätt att få jordbruksstöd. När hyrestiden är slut är det istället ägaren till marken som har rätt att få jordbruksstödet. Hoppas detta svar hjälpt! Lycka till! Med vänlig hälsning Tobias Andersson
Tobias AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”