Problem med ljudnivån

Hej jag har hyrt ett rum i en lokal . JAg blev lovad att det inte skulle vara några problem med ljudnivån pga att det finns ett gym i samma lokal med ganska mycket folk och stereo det skulle också slås upp en vägg som skulle avskärma ljudet och också det s.k väntrummet . Jag blev också lovad att jag kunde använda lokalen för mina kurser på kvällarna utan några problem. Volymen i lokalen har gjort att jag absolut inte kan vara där då jag har massage och hudvår samt kurser i meditation detta har jag påpekat vid flera tillfällen det har inte kommit upp någon vägg och det är ett fruktansvärt spring av ungdomar som tränar eller solar i solariumen hela kvällarna . JAg har sagt upp lokalen i rätt tid men dom vill att jag ska betala hyra kontrakstiden ut fast jag inte kan utnyttja lokalen utan måste ta hand om mina kunder i en ennan lokal. Dom har också skrivit att dom hoppas att det inte ska vara något bråk eller problem under uppsägningstiden.

Lawline svarar

Hej, 12 kapitlet Jordabalken (JB) kallas för ”hyreslagen” och här återfinns reglerna kring hyra av fast egendom. Jag tolkar förutsättningarna som att du har hyrt rummet i syfte att bedriva en verksamhet som kräver lugn och ro och att hyresvärden i anledning av detta har uttryckt att det inte är några problem och för att minska ljudnivån har denne dessutom åtagit sig att uppföra en ny vägg. När det nu visat sig att ljudnivån är hög och hyresvärden inte fullgjort sitt åtagande att sätta upp den ljudavskiljande väggen kan du göra gällande att rummet håller sämre skick än ni kommit överens om. Detta bör du meddela hyresvärden genom ett rekommenderat brev. I anledning av detta aktualiseras flera olika sanktionsmöjligheter där en hävning av avtalet är den mest ingripande eftersom den innebär att hyresförhållandet omedelbart upphör. Ytterliggare sanktioner som kan aktualiseras är att begära nedsättning av hyran och skadestånd för exempelvis uteblivna kurser. Sammanfattningsvis finns det alltså all anledning att ställa krav på att inte behöva betala återstående hyresbelopp. Du bör kontakta hyresnämnden för råd och stöd i processen att i första hand nå en frivillig lösning på situationen tillsammans med hyresvärden. Lycka till, Lycka till,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning