FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/03/2010

Ger ett fel i varan rätt till skadestånd för inkomstbortfall enligt Köplagen?

Hej! Om jag köper en snabb båt av en båtfirma och det visar sig att båten inte är så snabb som den sägs vara och resulterar att min firma, där jag hyr ut snabba båtar, leder till kundbortfall har jag rätt till skadestånd för förlorade kunder? Kunderna lägger märke till att den inte är så snabb och vill inte hyra ut den. Vad gäller? Snälla hjälp Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Mellan näringsidkare tillämpas vid köp av lös egendom Köplagen (KöpL), se https://lagen.nu/1990:931#P1S1. Enligt 3 § KöpL är lagen dispositiv vilket betyder att den kan avtalas bort, se https://lagen.nu/1990:931#P3S1. Detta innebär att eventuellt avvikande villkor i avtalet (som reglerade båtköpet) gäller framför det som stadgas i KöpL. Nedan redovisas vad som gäller enligt KöpL. Att båten inte uppfyller det som utfästs kan klassas som ett köprättsligt fel enligt 17 § KöpL vilket utgör ett kontraktsbrott, se https://lagen.nu/1990:931#P17S1. Skadestånd kan då enligt 30 § och 40 § KöpL komma ifråga jämte andra påföljder (som t ex avhjälpande och omleverans), se https://lagen.nu/1990:931#P30S1 och https://lagen.nu/1990:931#P40S1. Ett dylikt skadestånd omfattar som huvudregel inte sådana förluster som uppges i frågan då dessa klassas som indirekta förluster, detta i enlighet med 40 § 2 st som hänvisar till 67 § 2 st KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P40S2 och https://lagen.nu/1990:931#P67S2. För att dylika inkomstbortfall (indirekta förluster) skall täckas av ett eventuellt skadestånd krävs att köparen visa på att säljaren varit försumlig eller att varan avvek från vad säljaren särskilt utfäst. Försummelsen skulle t ex kunna bestå i att säljaren lämnat felaktig information om båtens prestanda.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo