FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet22/03/2010

Fastighetsmäklarens ansvar

Vi köpte en gård den 29 oktober 2009. Vi har ännu inte fått någon lagfart. Om jag förstår saken rätt - beroende på att förra ägaren inte skiftat boet vid en skilsmässa. Vi ska driva verksamhet på gården och vi anlitade en arkitekt som blev färdig med sitt uppdrag i december. Tanken var att vi skulle starta ombyggnationen i januari. Vi kan inte börja riva väggar då gården ännu inte är vår och vår verksamhet kan inte dras igång - resultatet är uteblivna intäkter. Vad ska vi göra? Är det inte mäklarens skyldighet att kolla upp lagfarten innan försäljning?

Lawline svarar

Hej I enlighet med 16 § fastighetsmäklarlagen (se https://lagen.nu/1995:400), skall mäklaren ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall vidare verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten. Du har rätt i att mäklaren även har en skyldighet att kontrollera lagfarten. Enligt 17 § skall vederbörande kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt nämnda paragrafer, skall ifrågavarande ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren (20 §). Vänligen
Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?