FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt21/03/2010

Immateriell tjänst

Hej, jag beställde en översättning för ett tag sedan, de tog längre tid än räknat och när det äntligen kom var det försent. Jag vill inte ha det längre dessutom blev det dyrare än väntat. är jag tvungen att betala detta? jag har ej tagit emot översättningen, nu vill han skicka mig till inkasso. Har översättaren rätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Det du beskriver är ett exempel på en s.k. immateriell tjänst. En immateriell tjänst karaktäriseras av att tjänsten inte är knuten till ett visst fysiskt föremål. Det finns ingen lag som direkt reglerar dessa tjänster utan vägledning hämtas från bl.a. köplagen (https://lagen.nu/1990:931) och handelsbalken (https://lagen.nu/1736:0123_2). Du som har gett uppdraget kallas för uppdragsgivare och översättaren kallas för uppdragstagare. Till att börja med kan sägas att det inte spelar någon roll om ni har ett skriftligt avtal eller om ni har avtalat muntligt, det ni avtalat är giltigt oavsett hur det har kommit till uttryck. Ur bevishänseende är det givetvis lättare om det finns ett skriftligt avtal. Det framgår inte om ni har avtalat något specifikt angående dels tiden, dels priset. Har ni inte avtalat något om när uppdraget, dvs. översättningen, skulle vara klart, får vägledning hämtas från 9 § 1 stycket KöpL. Det innebär att översättaren har en skyldighet att uppdraget ska utföras ”inom skälig tid” från det att avtalet ingicks. Vad som är skälig tid i ditt fall är för mig svårt att bedöma, det beror bl.a. på hur mycket text som skulle översättas och hur komplicerad texten var. Du som uppdragsgivare har en skyldighet att betala översättaren arvode för översättningen, jfr 18 kap 5 § HB. Många gånger är det svårt att bestämma en exakt storlek på arvodet i och med att det kan vara svårt att i förväg avgöra hur omfattande arbetet kommer att bli. Om ni inte avtalat om arvodets storlek gäller att arvodet ska vara skäligt med hänsyn till omständigheterna, jfr 45 § KöpL. Vad som är ett skäligt arvode kan jag inte uttala mig om, det beror bl.a. på översättarens kvalifikationer. Borgenären, dvs. översättaren, har möjlighet att vända sig till ett inkassoföretag för att få sin skuld betald. I så fall kommer inkassoföretaget skicka ett kravbrev till dig. Om du anser att översättaren har brutit mot vad ni har avtalat kan du bestrida kravbrevet och förklara varför du inte anser att du är skyldig att betala. Betalar du inte kan borgenären vända sig till kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Hos KFM kan borgenären få fastslaget att du är betalningsskyldig och hur mycket du ska betala. Är ni inte överens om hur vilket belopp som ska betalas kan översättaren välja att vända sig till en domstol. För att kunna ge dig mer detaljerade råd hade jag behövt veta mer om vad du och översättaren har kommit överens om. Om ni inte har avtalat något specifikt angående tiden och priset är ett tips att ta kontakt med andra översättare för att få en uppfattning om vad som är en skälig tid för att utföra översättningen och för att få en ungefärlig prisuppgift. Jag hoppas att mitt svar kan ge dig viss vägledning! Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?