FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/03/2010

Anställningen vid verksamhetsövergång

Hej ! Jag har lite frågor ang anställningstid. Jag var anställd av landstinget och arbetade på en ambulansstation som var eg under kommunens regi,blev troligen uthyrd av landstinget till kommunen. Under samma tid var jag även anställd av kommunen som timanställd på samma ambulans. Jag var då anställd åt kommunen i ca 4 månader innan landstinget tog över ambulansen helt. Nu påstår min arbetsgivare att jag inte får räkna mina 4 månader åt kommunen som anställningstid , utan bara de som var till vidare anställda som får räkna sin tid. Även att jag inte fanns med vid övergången då jag "bara" var timanställd. Som jag tolkar det så borde min anställning följt med enl LAS § 6 och räknas enl LAS §3. För alla anställningar oavsett anställnings form borde ha följt med i övergången, detta går väl inte förhandla i nått kollektiv avtal utan det är väl LAS som gäller ?

Lawline svarar

Hej, Om det i lagens mening(LAS 6b§) skett en övergång av ambulansverksamheten från kommunen till landstinget så övergick också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övergången på landstinget, se https://lagen.nu/1982:80 . Det görs ingen skillnad på anställningsformer. Enligt LAS 3§ får du också mycket riktigt tillgodoräkna dig den tid du varit anställd hos kommunen när din anställningstid hos landstinget ska beräknas. LAS är semidispositiv vilket innebär att en del bestämmelser kan avtalas bort genom kollektivavtal, se LAS 2§ https://lagen.nu/1982:80 . Vad gäller LAS 6b§ får det dock bara avtals fram regler som är förmånligare för arbetstagaren, se LAS 6b§ 4 st. p. 1. LAS 3§ kan inte avtals bort alls. LAS har alltså i detta fall företräde framför eventuellt kollektivavtal som säger att du inte följer med i verksamhetsövergången och att du inte får tillgodoräkna dig anställningstiden hos kommunen. Med vänlig hälsning
Samuel LundbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000