Grund för uppsägning

Blivit inkallad till chefen och anklagad för att prata skit därav vill han säga upp mej pga arbetsbrist.2 dagar innan detta lades platsannons om mitt jobb ut i tidningen.ej medlem i facket men varit anställd i 5 år och flera anställda efter mej.känner mej orättvist behandlad kan man göra såhär fungerar inte las??hjälpvad ska jag göra söka advokat?? tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Enligt 7 § LAS skall en uppsägning ha saklig grund för att vara giltig. Vad som utgör saklig grund kan delas upp i begreppen arbetsbrist eller personliga skäl. Är det så att din arbetsgivare vill säga upp dig pga. att du pratar ”skit” utgör det personliga skäl. Domstolsavgörandena angående uppsägning pga. av personliga skäl är omfattande och i en tvist åligger det arbetsgivaren att bevisa att tillräckligt starka personliga skäl för uppsägning föreligger. Nu är det ju förstås omöjligt att spekulera i vad din arbetsgivare syftar på när denne menar att du pratar ”skit”, men rent generellt kan man säga att du har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare samtidigt som du också har en rätt att ifrågasätta och kritisera. Du har alltså rätt att i viss utsträckning uttrycka dina åsikter. Även om du har uppvisat ett beteende som inte är acceptabelt är det viktigt att komma ihåg att om du betett dig på samma sätt under en lång tid så anses din arbetsgivare ha accepterat det och kan då inte helt plötsligt agera genom att lägga ditt beteende till grund för uppsägning. Om din arbetsgivare säger upp dig pga. arbetsbrist är grunden inte ditt agerande utan exempelvis omorganisering eller sviktande försäljning. Om arbetsbrist föreligger är något som är upp till arbetsgivaren själv att avgöra och kan inte prövas av domstol. I ditt fall kan det med hänsyn till din arbetsgivares uttalande och platsannonsen vara så att din arbetsgivare uppger att arbetsbrist föreligger medan den verkliga orsaken till din uppsägning är att du snackat för mycket ”skit” . Detta kallas för ”fingerad arbetsbrist” och är ett oacceptabelt sätt för arbetsgivaren att försöka kringgå LAS-reglerna genom att hävda arbetsbrist när sådan egentligen inte föreligger. Du har rätt att begära att skriftligen få reda på grunden för din uppsägning. Om din arbetsgivare agerat felaktigt kan ogiltighet av uppsägningen och rätt till skadestånd aktualiseras. Viktigt att påpeka är att preskriptionstiderna (dvs. tiden inom vilken du måste agera) enligt LAS är mycket korta. Mitt råd är därför att du omgående kontaktar en arbetsrättsjurist som kan bedöma dina möjligheter och säkerställa att du inte försitter de korta preskriptionstiderna enligt LAS. Lycka till,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo