sjuklön

FRÅGA
Min arbetsgivare betalar inte ut min sjuklön. Jag har lämnat in läkarintyg på de första 14 dagarna men fick ingen sjuklön. Jag ifrågasatte detta och fick svaret att läkarintyg på hela sjukperioden måste lämnas in. Vilket jag nu har gjort och då ifrågasätter hon det och tycker at det är konstigt att en läkare kan ställa en diagnos två månader efter sjukdomstiden. Hon skulle kolla vad lagen säger. Vad ska jag göra? Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Rätten till sjuklön regleras i lag (1991:1047) om sjuklön och omfattar de första 14 dagarna i en sjukperiod. Enligt 8 § är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön från och med den sjunde dagen efter sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker arbetsoförmågan genom läkarintyg. Detta är visserligen en regel som arbetsgivaren kan avvika från genom en överenskommelse med facket (i kollektivavtal) och vad som exakt gäller i ditt fall kan jag därför inte svara på, även om din arbetsgivares påstående att ett läkarintyg på hela sjukdomsperioden måste lämnas in till arbetsgivaren för rätt till sjuklön (som bara omfattar de första 14 dagarna av sjukdomsperioden) förefaller märkligt. Vad det gäller formerna för utfärdandet av sjukintyget är det också en fråga som kan regleras genom kollektivavtal och därför också svår för mig att svara på.

Nu när det av allt att döma finns en överhängande risk för att en tvist om din rätt till sjuklön är under uppsegling är det bra att känna till möjligheten att få ersättning från Försäkringskassan istället. Förutsättningar för detta är att den eventuella tvisten rör huruvida din arbetsförmåga var nedsatt pga. sjukdom. Ersättningen är ett sätt för dig att slippa de ekonomiska konsekvenser som en fördröjning av sjuklönen kan innebära och rent praktiskt medför det att du skriftligen ansöker om ersättning och att Försäkringskassan efter en bedömning om det finns sannolika skäl för att du har rätt till sjuklön lämna ersättning. Därefter övertar Försäkringskassan din rätt att kräva din arbetsgivare på sjuklön. Viktigt att poängtera är att denna möjligt upphör efter tre månader från det att den aktuella sjuklönen skulle utbetalts om du inte inom denna period ansökt.

För att på bästa sätt tillvara ta dina intressen bör du, om arbetsgivaren fortsätter att ifrågasätta din rätt till sjuklön, kontakta facket och eventuellt begära ersättning från Försäkringskassan pga. tvist om rätt till sjuklön.

Lycka till,

Elias Himsel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (430)
2018-05-12 En arbetsgivares möjlighet att kräva återbetalning för utbildning till arbetstagare
2018-05-12 Får man lön om man provjobbar?
2018-05-10 Kan arbetsgivaren korta ner mitt arbetspass?
2018-05-09 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (54529)