FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/04/2022

Rätt till en offentlig försvarare

Hej, jag har fått en kallelse till att gå till rättegång. Misstänkt för narkotikabrott. Kokain 1.4g Under förhör med polis bad jag om en offentlig försvarare går det att utläsa i brevet jag fått hemskickat av domstolen. Vidare står det dock : domstolen har preliminärt bedömt att du inte behöver en offentlig försvarare. Vad innebär detta? Vilket straff kan det då bli? Brottet är av normalgraden. Varför får jag inte en offentlig försvarare? Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Regler om narkotikabrott hittas i narkotikastrafflagen (NSL).

Den som begår narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i lägst 14 dagar och  högst tre år (1 § NSL). 

Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. När det gäller mindre allvarliga brott kan du få en offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas för honom eller henne, om han eller hon begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader (21 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken).

Sammanfattning

Du har inte rätt till en offentlig försvarare, dels eftersom du varken är häktad eller anhållen, dels för att det lägsta straffet för narkotikabrott av normalgraden inte är tillräckligt högt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”