Får jag begära ut en annan persons Ladokutdrag och i så fall hur?

Hej! Som jag förstår det så har jag rätt att ta del av en annans persons Ladok-utdrag, stämmer detta? Vem ska man vända sig till för att kunna få ett sådant utdrag? Stort tack! 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida man får lov att begära ut någon annan persons utdrag från Ladok, och hur man i så fall ska göra för att uppnå detta. Vad man kan begära ut och inte regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Jag kommer därför att hänvisa till dessa regelverk i mitt svar nedan.


Får jag begära ut någon annans utdrag från Ladok?

Som utgångspunkt gäller offentlighetsprincipen i Sverige. Det innebär att man har rätt att ta del av allmänna handlingar eftersom alla allmänna handlingar är offentliga (2 kap. 1 § TF). Detta gäller förutsatt att handlingen inte är sekretessbelagd (1 kap. 1 § andra stycket OSL). För att man ska få begära ut en handling krävs med andra ord att det dels är en allmän handling, och att den dels inte är sekretessbelagd. En sådan handling är en offentlig handling. En offentlig handling får begäras ut av vem som helst även om handlingen inte berör den som begär ut den. En handling är en allmän handling om den är upprättad och förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). De flesta universitet och högskolor är idag myndigheter. Ladok ägs av omkring 40 universitet och högskolor i Sverige. Du kan läsa mer om vilka lärosäten detta gäller här! Av den anledningen är uppgifter i Ladok som upprättats vid lärosätena i fråga att räkna som upprättade och förvarade hos en myndighet, och de klassas därför som allmänna handlingar. Förutsatt att handlingen du vill begära ut inte är sekretessbelagd har du alltså rätt att begära ut en annan persons utdrag från Ladok i enlighet med offenlighetsprincipen. 


Hur begär jag ut utdrag från Ladok?

Man ska alltid begära ut den handling man önskar få ut av den myndighet som förvarar uppgiften. Det innebär att du ska begära ut handlingarna hos det universitet som personen studerar vid.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”