Skolfråga

2012-02-13 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Har en skoluppgift där det är riktigt oklart vad som händer i det fallet. Så här ser den ut: Göran har fru och 2 gemensamma barn samt ett särkullbarn. Göran vill att de gemensamma barnen ska få så mycket som möjligt medan frun och särkullebarnet ska få så lite som möjligt. Frun har inga egna tillgångar och Göran har bara enskild egendom. Vad behövs tas med för att testamentet skall bli giltigt? Det får inte strida mot svensk rätt.
Olle Lindberg |Hej! Lawline besvarar inte skolfrågor. Jag får hänvisa dig till din kurslitteratur alternativt lagtext ( www.lagen.nu ). Hälsningar Olle Lindberg

Jurist ingen skyddad titel

2011-03-12 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har arbetat med juridik i 25 år i eget företag utan juristexamen. Jag har alltid haft mycket klienter och har således aldrig haft något ekonomiskt att vinna på att läsa mer än möjligtvis äran. Jag arbetar idag uteslutande inom obeståndsrätt. Emellertid har jag alltid haft problem med hur jag skall titulera mig. Kan jag trots allt kalla mig för jurist?
Mathias Gunnervald |Hej, Titeln ”jurist” är ingen skyddad titel och kan användas utan restriktioner. En person som arbetar med juridiska frågor i någon mån kan benämna sig själv som jurist, oavsett hur kunskaperna inhämtats. Däremot är advokattiteln skyddad enligt lag. Vänligen,

Definitioner

2010-03-17 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor till er, den första frågan är vilka två huvudtyper som man "brukar" dela in tvister i? Samt även vilka tre olika metoder man kan utgå ifrån då det gäller att försöka fastställa "gällande rätt"?
Saga Wolgers |Hej! En vanlig uppdelning är tvistemål/brottmål. När det gäller tre olika metoder man kan utgå ifrån för att försöka fastställa gällande rätt är jag inte säker på hur du menar, men gällande rätt definieras av lagtexten, förarbetena och praxis.

Lawline löser inte skoluppgifter

2009-12-28 i ARKIV
FRÅGA |Har en uppgift jag inte kan hitta svaret på... Kan någon ge ett kort svar jag kan bygga vidare på? Frågan lyder: -För att ett ärende ska kunna prövas i sak krävs ett antal \"sakförutsättningar\" Vilka är dessa?
Gustaf Lidegran |Hej! Lawline är en ideell tjänst där juriststudenter hjälper till med problem från verkligheten. Denna fråga är helt teoretisk och är mycket lik övningsuppgifter i processrätt. Om den ändå bygger på ett verkligt problem är ni välkommen tillbaka med själva problemet men om det är en skoluppgift rekommenderar jag att du löser den själv eller i samarbete med kurskamrater. Vänliga hälsningar

Fråga

2011-05-03 i ARKIV
FRÅGA |Finns det möjlighet att skicka ett worddokument till er? Där finns all information som behövs för min fråga.
Mathias Gunnervald |Hej, Vi har tyvärr ingen möjlighet att besvara frågor på annat vis än att fråga ställs via det formulär som finns på www.lawline.se. Du är hjärtligt välkommen att där ställa din fråga. Vänligen,

Tentafrågor och liknande uppgifter

2010-04-11 i ARKIV
FRÅGA |1.Claes ber Lennart om hjälp med fönsterputsning. De kommer överens om att Lennart skall putsa samtliga fönster i Claes lägenhet för 500 kr utan kvitto. Under arbetets gång tappar Lennart sin gummiskrapa från fönstret och ner på Observatoriegatan. Den träffar taket på en parkerad bil som därvid får lackskador. Från bilens tak studsar skrapan ut på gatan. En förbipasserande cyklist försöker väja och styr därför upp på trottoaren. Cykeln rammar Frida som faller till marken. Hon skadas inte personligen. Men hennes glasögon faller av och skadas. Dessutom tappar hon sitt hundkoppel. Hunden som blivit skrämd biter och skadar därvid farbror Gösta. Bilens ägare, Frida respektive Gösta undrar från vem eller vilka de har möjlighet att erhålla skadestånd? 2.10-årige Per leker tillsammans med sin jämnåriga kamrat Pål i Pers rum. Pers mor, Frida, som vill sitta ostörd och se på en VM-match i ishockey i TV, har sagt till pojkarna att hålla sig lugna. Efter en timmes allt livligare tumult i Pers rum går Frida dit. Just när hon öppnar dörren till rummet kastar Per en rejäl morakniv i avsikt att träffa väggen bakom Pål. Per missar emellertid och träffar i stället Påls ena hand. Har Pål rätt till skadestånd? I så fall från vem?
Emily Tomas da Costa |Hej Vi tillhandahåller juridisk rådgivning på ideell basis som syftar till att hjälpa privatpersoner och mindre företag med faktiska juridiska problem. Lawline besvarar inte tentamensfrågor eller dylika uppgifter. Syftet är förmodligen att du skall besvara dessa själv.

Rättsfall

2009-12-21 i ARKIV
FRÅGA |Hej Förlåt att jag stör. Det är bara en sak som jag undra över och hoppas ni kan hjälpa mig. Hur kan man hittar informationer om rättsfall som NJA 1975s,280 ? Det känns som det endast finns rättsfall från 1981 på webbet. Hoppas ni kan hjälpa mig. Tusen tack!
Andreas Vinqvist |Hej, Jag tror inte det finns några gratissidor på internet som har så pass gamla rättsfall. Däremot finns det en del andra sidor som kräver medlemsskap som har referat från de flesta rättsfall, tex zeteo. Om du inte har tillgång till exempelvis zeteo finns rättsfallen att läsa i tryckta rättsfallsregister. Vänligen

Pantsättning av aktier och teckningsoptioner

2009-12-16 i ARKIV
FRÅGA |Jag har pantsatt några aktier samt teckningsoptioner. Kan jag nu sälja dessa värdepapper trots att de finns hos panthavaren (banken)?
Natalie Lindgren |Hej, Generellt sett kan man säga att möjligheten att sälja aktierna beror helt på banken. Du måste åtminstone meddela banken dina planer och det kommer att kräva bankens samtycke att sälja aktierna och optionerna. Jag vet inte vilken policy banken har för sin långivning och ställandet av säkerhet, det är möjligt att du kan behöva lösa in hela lånet vid en försäljning av aktierna men det kanske finns lösningar där det finns en möjlighet att realisera en del av en depå utan att hela panten förverkas. Detta vågar jag inte gissa kring. Du kan börja med att gå igenom ditt avtal med banken för att få mer vägledning. Lycka till! Med vänlig hälsning