FrågaARKIVÖvrigt29/11/2016

Djur som far illa

Skänkte bort en fullt frisk hund [ 18 mån ] till en vad jag trodde var en djurvänlig familj. Nu fem veckor senare fortsätter de att söka hundar på blocket vilket gjorde att jag tog kontakt med familjen och ifrågasatte detta. Fick då mycket otrevliga svar och och fick även veta att hunden har varit magsjuk hela tiden.Sökte upp dem utan resultat man har pratat med grannarna som har reagerat på vanvård på ett större antal hundar som familjen har i sin ägo.Snälla hur gör jag för att få tillbaka min hund , jag vet att den far illa med tanke på de sms. som jag har fått.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du skänkte bort hunden till familjen och jag utgår därför från att hunden gavs till familjen i gåva. När ett löfte om gåva omfattade lösöre givits så anses gåvan som fullbordad när gåvan kommit i gåvotagarens besittning, vilket följer av 2 § lagen angående vissa utfästelser om gåva (https://lagen.nu/1936:83#P2S1). En hund är juridiskt sett att betrakta som lösöre. Ovanstående innebär att efter det att hunden kommit till familjen så anses gåvan ha gått igenom. Att gåvan fullbordats medför att en överlåtelse av äganderätten till hunden har skett vilket i sin tur också medför att äganderätten till hunden inte ensidigt kan gå tillbaka. En gåva är en form av ett avtal. En grundläggande avtalsrättslig princip i Sverige är pacta sunt servanda vilket betyder att avtal ska hållas. Ett avtal och därigenom en gåva kan dock ogiltigförklaras enligt de giltighetsgrunder som stadgas i 28 - 33 §§ avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218#P28S1). Svek enligt 30 § avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218#P30S1) är möjligtvis den ogiltighetsgrund som ligger närmast till hands att kunna tillämpa i detta fall men i och med att det utgör en svag grund för ogiltighet kan det bli svårt.

I djurskyddslagen (https://lagen.nu/1988:534) finns bestämmelser om vård och behandling av bland annat husdjur. Ett djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, 2 § 1 st. djurskyddslagen (https://lagen.nu/1988:534#P2S1). Vidare ska djur ges tillräckligt med foder som är av god kvalité och anpassat till djuret, 3 § 1 st. djurskyddslagen (https://lagen.nu/1988:534#P3S1). Offentlig kontroll av efterlevande av lagen utövas av länsstyrelserna i Sverige, 24 § djurskyddslagen (https://lagen.nu/1988:534#P24S1). Länstyrelsen kan meddela ett förbud för att ha djur samt besluta om ifall ett djur ska omhändertas, 29 - 32 §§ djurskyddslagen (https://lagen.nu/1988:534#P29S1).

Ifall du misstänker att hunden du gav till familjen far illa kan du göra en anmälan till länsstyrelsen i det län djuret finns i. En anmälan kan göras via telefon, mejl eller brev. Uppgifter du bör lämna i anmälan är bland annat:
- vem som har hand om djuret, namn och adress,
- vad för djur det gäller,
- var djuret finns samt
- en redogörelse för på vilket sätt djuret far illa.

Det är viktigt att du konkret kan beskriva hur djuret far illa. Ibland kan enbart andrahandsuppgifter göra att anmälan inte leder till en kontroll. Ifall länsstyrelsen beslutar sig för att utföra en kontroll görs en sådan utan att djurets ägare förvarnas. Är man osäker på ifall man har tillräckligt konkreta uppgifter för att göra en anmälan kan man ringa till länsstyrelsen och diskutera situationen innan man gör en anmälan. Ifall länsstyrelsen efter kontroll beslutar att omhänderta djuret beslutar man också ifall djuret ska återlämnas efter rättelse från ägaren, överlåtas eller, om djuret är i väldigt dåligt skick, avlivas. Mer information hittar du på länsstyrelsen hemsida. Klicka dig sedan vidare till det län som är aktuellt och gå därefter in på fliken ”Djur & natur”. I högerspalten kan du du klicka dig vidare under fliken ”Djurskydd” där du kan läsa om vad som gäller i just ditt län samt hitta kontaktuppgifter till länsstyrelsen.

För att sammanfatta svaret på din fråga kan det tänkas vara svårt att ensidigt, utan att familjen går med på det, få till så att gåvan av hunden går tillbaka till dig. Ifall du misstänker att hunden far illa så rekommenderar jag dig att kontakta länsstyrelsen i det län djuret finns i och förklara situationen för att få information och hjälp med hur du bör handla. Ifall länsstyrelsen skulle komma fram till att familjen inte tar hand om hunden på ett sätt som är förenligt med lag och att hunden därför ska överlåtas till annan ägare är det kanske möjligt att hunden återlämnas till dig som dess tidigare ägare? Den frågan har länsstyrelsen det bästa svaret på.

Jag hoppas jag kunnat ge dig vägledning i situationen och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jenny VilanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”