Hjälp med juridik

2014-09-11 i ARKIV
FRÅGA |Hjälp med handläggning och juridik vid ärende: Gåva till Hustrun (delad fastighet). Ungefärlig kostnadsram för detta ärende.
|Hej!Du kan höra av dig till oss via info@lawline.se, så hjälper vi dig med det. Vänligen,

Skolfråga

2012-11-12 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Företag A har sålt en pressmaskin samt pressplåtar till företag B. Pga att B har likviditetsproblem har A gått med på avbetalning samt förbehållit sig rätten att häva avtalen om B ej kan betala. B går i konkurs. à) kan A ta tillbaka pressmaskinen eller ingår den i konkursen? b) A vill även ha pressplåtarna. Dock har B blandat ihop pressplåtarna med andra. A är då villig att ta vilka pressplåtar som helst bara det är rätt antal. Kan A ta pressplåtarna eller ska de ingå i konkursen? jag har svårt att se vilka lagar/paragrafer som kan besvara dessa frågor ? Tacksam för svar med hänvisningar!
Leo Andersson |Hej! Lawline svarar inte på skolfrågor, utan jag får hänvisa dig till relevant kurslitteratur och övriga rättskällor för att komma fram till en lösning. Med vänliga hälsningar,

Skolfråga

2012-05-06 i ARKIV
FRÅGA |Hej Lundström har en målerifirma med 15 målare anställda. De ägnar sig åt industrimålning. Det går rykten om att Lundström vill köpa nya maskiner, bygga om verkstaden och förändra arbetssättet. Ryktet säger att 13 personer ska hinna med det som man idag behöver 15 personer för att utföra. Lundström har kollektivavtal med Målarförbundet. En av målarna är ilsken över det som enligt ryktet håller på att ske. Enligt denne målare så skulle Lundströms vinst bara öka lite genom dessa åtgärder men två personer blir arbetslösa. Enligt denne målare är det orimligt att en arbetsgivare ska få säga upp två arbetstagare bara för att få till stånd en liten ökning av en redan hög vinst. Dessutom tror målaren att han själv kommer att bli uppsagd. Lundström blev nämligen rasande på honom när han lät sin hund gå lös och hunden bet ihjäl Lundströms katt. Du är ombudsman på Målarförbundet. Den ilskne målaren som är rädd för att förlora arbetet har två frågor till dig. a) Kan facket hindra Lundström från att göra den förändring som det ryktas om? b) Kan Lundström välja vilka två arbetstagare som ska sägas upp
Leo Andersson |Hej, Lawline besvarar inte skolfrågor, utan jag får istället hänvisa dig till relevant kurslitteratur. Med vänliga hälsningar,

Skolfråga

2012-02-15 i ARKIV
FRÅGA |Hej jag undrar hur stor vikt man kan lägga vid partsavsikten vid ett hyresavtal? Vilka rättsverkningar skulle kunna följa av det parterna övereenskommit?
Leo Andersson |Hej! Lawline besvarar inte skolfrågor. Då detta är en del av en PM-uppgift i kursen C3 på Stockholms Universitet rekommenderar jag dig att läsa anvisad litteratur för att lösa uppgiften. Mvh,

Skolfråga

2012-12-22 i ARKIV
FRÅGA |Inblandade parter i de två casen: A är säljare med fast driftsställe i Danmark. B och C är köpare med fast driftställe i Sverige. 1. B köper varor av A under klausulen EXW och med 30 dagars kredit. B anlitar en speditör, som i sin tur anlitar ett transportföretag. Transportören hämtar varorna i Danmark och kör dem till speditörens lager. Speditören meddelar B att varorna har ankommit. B ber speditören att lagra varorna åt honom ett tag. Kort därefter går B i konkurs. A som ännu inte har fått betalt uppmanar speditören att återlämna varorna till honom. Hur skall fallet, som främst berör A och B behandlas? C köper regelbundet varor av A. En gång anser C att varorna helt enkelt är dåliga och han påtalar felet för A. A anser att varorna är i enlighet med avtalet. C frågar sin advokat. Advokaten ställer sig först frågan vilket lands domstol som kan komma att avgöra tvisten och sedan vilka regler som skall tillämpas. Vad bör advokaten komma fram till?
Ronja Kleiser |Hej! Lawline kan tyvärr inte besvara skolfrågor. Du får själv försöka hitta svaren i din kurslitteratur eller i tillämplig lagtext. Mvh/

När får jag svar på min fråga

2012-10-14 i ARKIV
FRÅGA |Hej jag skrev till er den 27/9 men jag har ej fått något svar vad har hänt?
|Hej Göran, Jag har letat efter din fråga, men kan inte hitta den. Antingen så har du ställt frågan i ett annat namn, eller så är det någon av Lawlines rådgivare som har reserverat den och därmed håller på att svara på den. Du bör därför förhoppningsvis ha svar på din fråga inom 10 dagar. Din obesvarade fråga finns kvar i vårt system i ungefär 30 dagar. Med vänliga hälsningar,

Skolfråga

2012-04-12 i ARKIV
FRÅGA |Ni sitter i ledningsgruppen, som grundare och huvudsakliga ägare (50 procent), i Dress-You-Up AB, ett företag verksamt inom konfektion på nätet. Verksamheten tickar på lite stilla men ni ser att det finns stora möjligheter att expandera och bygga ett avsevärt större varumärke – men det kostar. Ett steg på vägen skulle vara att finansiera verksamheten genom riskkapital eller att notera bolaget inofficiellt på någon mindre aktielista och i samband härmed göra en större, publik nyemission som kan ta in det nödvändiga kapitalet om ca 14 MSEK. Nu har ni kommit samspråk med firman Rueffel & Bough AB som utger sig för att hjälpa mindre företag att komma till marknadsplatser och resa riskvilligt kapital. För att vara med och driva ert case vill de ha en betydande del i ert företag, men kan också tänka sig att själva lägga in egna pengar i bolaget. Rueffel & Bough översänder det avtal ni fått utdelat. a) Vad är detta för ett avtal? b) Vad syftar det till och vad blir resultatet om ni går med på det? c) Vilka blir era förpliktelser om ni ingår detta avtal. d) Vilka blir motpartens förpliktelser? e) Vilka är sanktionerna om ni inte uppfyller någon eller några (eller samtliga) klausuler i avtalet? f) Vilka blir sanktionerna om motparten, herrar Rueffel & Bough inte uppfyller sina delar av avtalet. g) Granska avtalet i detalj, vilka klausuler reagerar ni över som ”problematiska” för er själva? h) Är det några villkor som ni inte kan avtala om med bindande verkan? (Här får ni kanske använda andra juridiska kunskaper, såsom aktiebolagsrätt…) i) Välj ut minst två av dessa problematiska eller ”omöjliga” villkor och formulera om kontraktet så att ni kan uppfylla det.
Olle Lindberg |Hej! Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Jag får i stället hänvisa dig till din kurslitteratur. Hälsningar Olle

Skolfråga

2012-02-15 i ARKIV
FRÅGA |hej jag undrar om ett hyresavtal kan förverkas enligt 12:42 JB pga att den som hyr fastigheten inte följer en klausul i avtalet, om att inte få sälja något men ändå göra det. Kan villkoren ändras enligt 12:23 JB? kan en lokal inte överlåtas under några omständigheter, om det står något om det i hyresavtalet? kan en ny hyresgäst nekas pga att denne i framtiden kan tänkas komma att bedriva verksamhet som inte är förenligt med en klausul i avtalet? Kan hyresnämnden inte ge tillstånd till överlåtelse enligt 12:36 JB?
Leo Andersson |Hej! Lawline besvarar inte skolfrågor. Då detta är en del av en PM-uppgift i kursen C4 på Stockholms Universitet rekommenderar jag dig att läsa anvisad litteratur för att lösa uppgiften. Mvh,