Ränta på skadestånd

2011-03-12 i Ränta
FRÅGA |hej jag fick papper om att driva in mitt skadestånd genom kronofogogden efter en misshandel 1 juli 2009 med ränta enligt paragraf 6 enligt räntelagen räntan är fram tills utbetalningsker domen lades kan ni hjälpa mig med uträkningen skadeståndet är 5900
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills 2011-03-14, att uppgå till 867.46 kr på det givna beloppet. Vänligen,

Ränta enligt 6 § räntelagen

2011-02-20 i Ränta
FRÅGA |Hej.har efter en dom i tingsrätten blivit tilldelad ränta på 165000 tusen kronor från 1 mars 2003 fram till nu enligt räntelagen 4 och 6 § (1975:635) Hur mycket blir det tro??
Jimmy Mikaelsson |Hej! Jag gör antagandet att fordran din motpart enligt domen ska betala ränta på, enligt 4 och 6 §§ är på 165 000 kr. ( I din fråga hade du skrivit 165 000 tusen kronor, vilket är 165 miljoner kr. Menade du 165 miljoner kr. kan du multiplicera det totala räntebeloppet jag har angett med 1000) 4 § Räntelagen (RänteL) (https://lagen.nu/1975:635), anger från vilken tid ränta ska börja utgå i olika fall. I ditt fall gör jag dock antagandet att tingsrätten har förpliktat din motpart att utge ränta fr.o.m. den 1 mars 2003, tills betalning sker (jag har för enkelhetens skull dock i detta svar, räknat ränta från den 1 mars 2003 till den 20 februari 2011.). 6 § RänteL anger hur räntan ska räknas. Normalt räknas den med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter och normalt utgår inte ränta på ränta vid legal dröjsmålsränta. Det totala räntebeloppet, enligt 6 § Räntelagen, för en fordran på 165 000 kr, räknat för perioden 2003-03-01 – 2011-02-20 är: 135 827 kr. Det totala räntebeloppet din motpart ska utge är alltså 135 827 kr. Nedan redovisar jag två olika metoder för att beräkna ränta, om du är intresserad att veta hur du går tillväga för att göra det. Ett enkelt sätt att beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida. (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html). (Jag använde mig av denna tjänsten nu, för att räkna ut ditt totala räntebelopp) Där fyller du i beloppet din fordran är på, anger ränta ( Ska ränta beräknas enligt 6 § Räntelagen anger du 8 procentenheter), samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för. Därefter kryssar du i ”vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar du sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL. Resultatet blir då: 135 827 kr. För att räkna räntan manuellt använder du dig av formeln: ((Referensränta + 8 procentenheter) * Fordran) / (Hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = Räntebelopp Referensräntan fastställs för varje halvår. Ska du räkna ut räntan manuellt, måste varje tidsperiod med en viss ränta därför beräknas för sig. Vilken referensränta som har gällt för olika tidsperioder finns att se på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Nedan redovisar jag hur du manuellt räknar ut räntan för de två första tidsperioderna. Vid legal dröjsmålsränta, räknas inte ränta på ränta. Därför räknar du alltid ränta på det beloppet fordran från början var på (I ditt fall 165 000). När du har räknat ut räntebeloppen för varje tidsperiod, summerar du sedan ihop dessa räntebelopp för att få fram det totala räntebeloppet. 2003-03-01 – 2003-06-30 (Referensränta: 4,0%) Uträkning: (12%*165 000)/3 = 6600 kr 2003-07-01 – 2003-12-31 (Referensränta: 3,0%) Uträkning: (11%*165 000)/2 = 9075 kr o.s.v. Räknar du ut räntebeloppen för varje tidsperiod och summerar ihop dem kommer du att få samma resultat som med kronofogdemyndighetens tjänst. D.v.s. 135 827 kr. Med vänliga hälsningar

Ränta på skadestånd

2011-01-16 i Ränta
FRÅGA |Hej Har betalat in mitt skadestånd från 2010-05-16 till 2010-12-13 men bara kapitalbeloppet som är: 9500:- 6500:- 6000:- Sen så ska jag betala även räntan på dessa belopp, men har problem med att räkna ut vad den är, kan ni hjälpa? M.V.H
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan uppgå till 31.67 kr, 21.67 kr samt 20.00 kr på de givna beloppen. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2010-12-27 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag har ett skadestånd som ska utges till mig på 5620 kr med jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2010 till dess betalning sker. Hur mycket kommer jag att få i ränta? Detta gäller misshandel.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 § räntelagen beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken. Dessa beslut hittar du via Riksbankens hemsida, se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Ränta på ränta utgår inte när det gäller dröjsmålsränta. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan adderar du dem. Genom en tjänst på kronofogdemyndighetens hemsida kan du få hjälp med beräkningen, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h. Enligt min beräkning uppgår räntan fram till dagens datum till 818.13 kr. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2011-03-05 i Ränta
FRÅGA |Hej. Jag vill ha hjälp med att räkna ut räntan på ett skadestånd på 4900:- från 9:e oktober 2008 fram till idag 2011-02-28 enligt §6 i räntelagen (1975:635) Tacksam för hjälp.
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills 2011-02-28, att uppgå till 1084.26 kr på det givna beloppet. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2011-02-07 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha hjälp att räkna ut räntan på ett skadestånd. Skadeståndet är 5000 kronor, och räntan ska betalas från och med 2010-05-28. Hur gör man uträkningen? Och vad blir räntebeloppet om de betalar idag? Mvh
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills idag, att uppgå till 39.86 kr på det givna beloppet. Vänligen,

Beräkning av ränta enligt 6 § räntelagen

2011-01-06 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag ska få ett skadestånd på 20.000 men det står att detär med jämte ränta(?) citerar: "... ska utge skadestånd till C med 20.000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 fe ruari 2007 till dess betalning sker" betyder detta att jag får mer pengar än 20.000 ? Detta gäller "avseende kränkningsersättning jml skadeståndslagen 2 kap 3§" och sedan stå¨r det om jämteräntatn från den 5e februari 2007. Tacksam för svar:)
Andreas Vinqvist |Hej, Ja, du kommer att utöver de 20 000 kr som du tilldömts att utfå erhålla ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen. Enligt 6 § räntelagen beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken. Dessa beslut hittar du via Riksbankens hemsida, se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Ränta på ränta utgår inte när det gäller dröjsmålsränta. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan addera du dem. Genom en tjänst på kronofogdemyndighetens hemsida kan du få hjälp med beräkningen, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h. Idag uppgår räntan till 8 074 kr och den totala summan som du skulle få om betalning skedde idag blir således 28 074 kr. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2010-12-09 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag har ett skadestånd som ska utges till mig på 7 300 kr med jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2010 till dess betalning sker. Hur stor är räntan idag och hur räknar man ut det? Det gäller ett olaga hot.
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt min beräkning kommer räntan uppgå till 555.00 kr om den belöper tills idag.?? Vänligen,