Ränta på skadestånd

2010-12-27 i Ränta
FRÅGA
Hej! Jag har ett skadestånd som ska utges till mig på 5620 kr med jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2010 till dess betalning sker. Hur mycket kommer jag att få i ränta? Detta gäller misshandel.
SVAR
Hej,

Enligt 6 § räntelagen beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter.

Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken. Dessa beslut hittar du via Riksbankens hemsida, se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Ränta på ränta utgår inte när det gäller dröjsmålsränta. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan adderar du dem.

Genom en tjänst på kronofogdemyndighetens hemsida kan du få hjälp med beräkningen, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h.

Enligt min beräkning uppgår räntan fram till dagens datum till 818.13 kr.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (78)
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd
2021-10-02 Ränta på skadestånden i Instagrammålet?
2021-05-31 Hur beräknas ränta på skadestånd?

Alla besvarade frågor (97647)