FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta27/04/2010

Skadestånd och ränta

Person är ålagd att betala skadestånd (pga misshandelsdom)"med 8240 kr jämte ränta på beloppet enligt 6° räntelagen från den 25 maj 2008 till dess betalning sker". Om betalning sker 3 maj 2010 hur mycket ska då betalas?

Lawline svarar

Hej. Ränta för uppsåtligt brott skall enligt 4 § 5 st betalas från den dag skadan uppkom se här https://lagen.nu/1975:635 . I ditt fall antar jag att det är den 25 maj 2008. Ränta enligt 6 § räntelagen skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter. (Detta om det inte rör sig om skadestånd vid personskador av vilka förmåner ska avräknas). Referensräntan vid tillfället 25 maj 2008 var 4% och lite mindre än ett 2 år har gått. Uträkningen blir som följer: 4%+8%= 12%. 1.12 x 8240kr = 9228.8. nu har 343 dagar av det nya året gått. (12 % /365) x 343 x 9228.8 = 10 268kr Om mina beräkningar är korrekt ska ett belopp på 10.268kr betalas. Men detta är inte en summa som du kommer behöva räkna ut själv utan detta tror jag du borde du kunna få hjälp av domstolen att räkna ut. Du kan även gå in på kronofogdens hemsida och själv räkna ut. Beloppet där stämmer inte helt överrens med min uträkning. http://kronofogden.se/sjalvbetjaning/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.html MVH
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”