Beräkning av ränta enligt 6 § räntelagen

2011-01-06 i Ränta
FRÅGA
Hej! Jag ska få ett skadestånd på 20.000 men det står att detär med jämte ränta(?) citerar: "... ska utge skadestånd till C med 20.000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 fe ruari 2007 till dess betalning sker" betyder detta att jag får mer pengar än 20.000 ? Detta gäller "avseende kränkningsersättning jml skadeståndslagen 2 kap 3§" och sedan stå¨r det om jämteräntatn från den 5e februari 2007. Tacksam för svar:)
SVAR
Hej,

Ja, du kommer att utöver de 20 000 kr som du tilldömts att utfå erhålla ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen. Enligt 6 § räntelagen beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter.

Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken. Dessa beslut hittar du via Riksbankens hemsida, se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Ränta på ränta utgår inte när det gäller dröjsmålsränta. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan addera du dem.

Genom en tjänst på kronofogdemyndighetens hemsida kan du få hjälp med beräkningen, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h.

Idag uppgår räntan till 8 074 kr och den totala summan som du skulle få om betalning skedde idag blir således 28 074 kr.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (78)
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd
2021-10-02 Ränta på skadestånden i Instagrammålet?
2021-05-31 Hur beräknas ränta på skadestånd?

Alla besvarade frågor (97650)