Vitesföreläggande

2018-02-17 i Vite
FRÅGA |Hej,Hur fungerar vite? Jag har fått ett vitesföreläggande från LotteriInspektionen för en sak som jag inte visste var olaglig att ha på min hemsida och nu undrar jag om jag kan ta mig ur detta på något sätt? Det som var olagligt är nu borttaget från hemsidan och jag gjorde det så fort jag såg delgivningen.Väldigt tacksam för hjälp.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist. Om åtgärden inte vidtas blir vitet en sorts avgift för detta. Vite kan tillfalla både privatpersoner och juridiska personer (företag/föreningar) enligt 2 § lagen (1985:206) om viten. Enligt samma paragraf behöver vitesföreläggandet innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Om du åtgärdat det föreläggandet gäller inom den angivna tidsfristen borde inget vite komma på fråga.Eftersom du tagit bort det som LotteriInspektionens vitesföreläggandet gällde, borde du inte behöva betala något vite.Med vänliga hälsningar,

Tredskodom och hämtning utebliven part

2017-04-28 i Vite
FRÅGA |Om han underlåter att betala vite eller inte kan betala, vad händer då? Kan han han hämtas till rätten eller kan domstolen meddela tredskodom?
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.Om förlikning är möjlig i målet, kan tredskodom komma att meddelas i en sådan situation du beskriver (se rättegångsbalken 44 kap. 2 §). Om förlikning inte är möjlig, och det är käranden som uteblir, kan målet avskrivas. Om det är svaranden som uteblir kan denne i stället hämtas till domstolen.Vänligen