Vitesföreläggande

2018-02-17 i Vite
FRÅGA
Hej,Hur fungerar vite? Jag har fått ett vitesföreläggande från LotteriInspektionen för en sak som jag inte visste var olaglig att ha på min hemsida och nu undrar jag om jag kan ta mig ur detta på något sätt? Det som var olagligt är nu borttaget från hemsidan och jag gjorde det så fort jag såg delgivningen.Väldigt tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.

Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist. Om åtgärden inte vidtas blir vitet en sorts avgift för detta. Vite kan tillfalla både privatpersoner och juridiska personer (företag/föreningar) enligt 2 § lagen (1985:206) om viten.

Enligt samma paragraf behöver vitesföreläggandet innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Om du åtgärdat det föreläggandet gäller inom den angivna tidsfristen borde inget vite komma på fråga.

Eftersom du tagit bort det som LotteriInspektionens vitesföreläggandet gällde, borde du inte behöva betala något vite.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vite (4)
2020-10-13 Hur fungerar vite?
2018-10-23 Målsägande ska delta vid rättegång
2018-02-17 Vitesföreläggande
2017-04-28 Tredskodom och hämtning utebliven part

Alla besvarade frågor (91166)