FrågaPROCESSRÄTTVite17/02/2018

Vitesföreläggande

Hej,

Hur fungerar vite? Jag har fått ett vitesföreläggande från LotteriInspektionen för en sak som jag inte visste var olaglig att ha på min hemsida och nu undrar jag om jag kan ta mig ur detta på något sätt? Det som var olagligt är nu borttaget från hemsidan och jag gjorde det så fort jag såg delgivningen.

Väldigt tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.

Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist. Om åtgärden inte vidtas blir vitet en sorts avgift för detta. Vite kan tillfalla både privatpersoner och juridiska personer (företag/föreningar) enligt 2 § lagen (1985:206) om viten.

Enligt samma paragraf behöver vitesföreläggandet innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Om du åtgärdat det föreläggandet gäller inom den angivna tidsfristen borde inget vite komma på fråga.

Eftersom du tagit bort det som LotteriInspektionens vitesföreläggandet gällde, borde du inte behöva betala något vite.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vite? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo