Tredskodom och hämtning utebliven part

2017-04-28 i Vite
FRÅGA
Om han underlåter att betala vite eller inte kan betala, vad händer då? Kan han han hämtas till rätten eller kan domstolen meddela tredskodom?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Om förlikning är möjlig i målet, kan tredskodom komma att meddelas i en sådan situation du beskriver (se rättegångsbalken 44 kap. 2 §). Om förlikning inte är möjlig, och det är käranden som uteblir, kan målet avskrivas. Om det är svaranden som uteblir kan denne i stället hämtas till domstolen.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vite (4)
2020-10-13 Hur fungerar vite?
2018-10-23 Målsägande ska delta vid rättegång
2018-02-17 Vitesföreläggande
2017-04-28 Tredskodom och hämtning utebliven part

Alla besvarade frågor (95675)