Målsägande ska delta vid rättegång

2018-10-23 i Vite
FRÅGA
Jag har blivit kallad till en rättegång som målsägande där min sambo är åtalad för olaga hot efter ett bråk som vi har haft. Jag har inte anmält honom men åklagaren har valt att driva detta vidare ändå. Måste jag delta i rättegången? Jag har pratat med åklagaren och han säger att om jag inte kommer dit så kommer jag att få vite och kan bli häktad, stämmer detta? Hur går dom vidare utan en målsägande, kommer min sambo kunna dömas ändå?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot faller in under allmänna åtal och innebär att åklagaren har en skyldighet att utreda brottet oavsett målsägandes inställning. Har man fått en kallelse till en rättegång måste man infinna sig, anledningen till detta är för att målsägandes närvaro kan vara av betydelse för målets utgång. Det är endast om det föreligger s.k. laga förfall som man inte behöver infinna sig, det kan till exempel vara om man är sjuk (32 kap 6 § rättegångsbalken).

Infinner du dig inte till rätten vid utsatt tid kommer rättegången att ställas in och du kommer bli kallad på nytt. Väljer du att inte infinna dig en ytterligare gång kan rätten döma ut ett förelagt vite (45 kap 15 § 2 st rättegångsbalken).

För att besvara din fråga har du alltså en skyldighet att närvara och väljer du att inte dyka upp kan du bli tvungen att betala vite.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vite (4)
2020-10-13 Hur fungerar vite?
2018-10-23 Målsägande ska delta vid rättegång
2018-02-17 Vitesföreläggande
2017-04-28 Tredskodom och hämtning utebliven part

Alla besvarade frågor (91168)