Webshop - varumärkesrätt och mönsterskydd

2020-07-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag är lite inne på att vilja starta en webbshop. Men jag undrar en hel del kring kläder, hur jag får sälja det eller inte. Kan det bli problem möjligtvis? Det är inte Adidas eller Nike eller något liknande.. Men jag tänker även om det inte är något känt märke så om ja får använda tröjan och sälja vidare den.Vad gäller kring allt sådant?Jag såg en jacka med någon logga. Får man t. Ex ta bort loggan och sälja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den regleras i varumärkeslagen (VML) och mönsterskyddslagen (MSL). Som jag tolkar det kommer du inte tillverka egna kläder utan endast sälja vidare kläder du köper in. Jag kommer svara på frågan utifrån denna utgångspunkt.

1. Mönsterskyddslagen

De kläder du vill sälja kan vara produkter vars design är mönsterskyddade och isåfall ska detta mönster vara registrerat hos Patent och Registreringsverket (MSL 1a§ och ). Isåfall har den som äger mönstret en ensamrätt att utnyttja mönstret vilket inbegriper att sälja produkter som skapats utifrån mönstret (MSL 5§). Utgångspunkten är alltså att du inte får sälja kläderna om de är mönsterskyddade.

Dock finns ett väldigt viktigt undantag från detta vilket är att du får sälja vidare en mönsterskyddad produkt ifall den har försatts i handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i princip hela europa) med mönsterägarens samtycke (MSL 7b§). Alltså kan du sälja vidare kläder även om de har mönsterskydd så länge just de plagg du säljer försatts i handel inom Europa med ägarens samtycke. Så länge du inte köper in kläderna på något skumt sätt bör du kunna utgå från att samtycke föreligger, använd sunt förnuft i den bedömningen.

2. Varumärkeslagen

Regleringen i varumärkeslagen är väldigt likt den i mönsterskyddslagen. Skillnaden är att VML skyddar s.k varukännetecken, dvs symboler och dylikt som gör att man kan skilja en produkt från en annan - t.ex. en H&M-tröja från en Gucci-tröja (VML 1:4-5). Även varumärken ska som utgångspunkt registreras hos Patent och Registreringsverket för att skyddet ska gälla (VML 1:6).

Precis som med mönsterskydd får man, som utgångspunkt, inte använda varumärket i sin näringsverksamhet genom att t.ex sälja kläder med märket på. Detta gäller för tecken som är identiska med varumärket men i vissa fall även för tecken som skulle kunna förväxlas med varumärket (VML 1:10). Utgångspunkten är alltså att du inte kan sälja kläder med andras varumärken på, oavsett hur kända de är.

Dock gäller samma undantag som med mönsterskyddet. Har en produkt med varumärket försatts i handel inom EU med ägarens samtycke kan man fritt sälja vidare denna produkt (VML 1:12 1st). Detta gäller dock inte ifall produktens skick förändrats/försämrats sedan de fördes ut på marknaden eller ifall ägaren har en annan "skälig grund" att motsätta sig användningen (VML 1:12 2st). Ett exempel på "skälig grund" är att marknadsföringen av produkten på något sätt skadar varumärkets anseende. Återigen, så länge du inte köper kläderna på något skumt sätt så bör det vara okej att sälja dessa vidare.

Att ta bort ett varumärke klassas även det som användning och är alltså som utgångspunkt inte tillåtet. Dock gäller undantaget för produkter som förts ut på marknaden även detta.

3. Avslutande ord

Att sälja kläder online kan utgöra intrång i någons mönsterskydd och/eller varumärke. Undantaget från detta är ifall du vidaresäljer produkter som redan satts i handel inom EES (vilket ungefär motsvarar EU). Du kan även kontakta innehavaren av mönsterskyddet/varumärket för att be om lov att sälja produkterna.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)