Vuxen har sex med barn i utbyte mot cigaretter, pengar, alkohol och godis

FRÅGA
En 13 årig flicka har sex med en 26 årig man under ca 2 års tid. Oralt o analt. I utbyte får hon cigaretter, pengar, alkohol o godis. Inget våld förekom. Var det brottsligt? Vad skulle straffet bli vid en fällande dom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först ta upp de olika brott som hade kunnat bli aktuella och sedan avsluta med att svara på vad straffet skulle kunna bli vid en fällande dom. I mitt svar kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB), alkohollagen (AL) och tobakslagen (TL).

Våldtäkt mot barn

Den som genomför ett samlag eller annan sexuell handling med ett barn under 15 år gör sig skyldig till våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB). Bestämmelsen omfattar både orala, anala och vaginala samlag. Barnets frivillighet har inte någon betydelse eftersom man inte är byxmyndig förrän man är 15 år gammal. Därför är utgångspunkten att det alltid är brottsligt att genomföra ett samlag med ett barn under 15 år. Undantaget är om det är en väldigt liten åldersskillnad och det är uppenbart att samlaget inte inneburit ett övergrepp av barnet (6 kap. 14 § BrB). En sådan situation kan till exempel vara om en 14-åring och en 15-åring har ett förhållande och haft frivilligt sex med varandra. Det krävs även att gärningsmannen har haft uppsåt, det vill säga avsikt, att ha sex med barnet.

Med tanke på att mannen varit 26 år och flickan 13 år så är min bedömning att mannen har begått brottet våldtäkt mot barn. Detta gäller oberoende av om flickan har samtyckt till att ha sex med mannen, eftersom hon inte ännu är byxmyndig. Att uppsåt föreligger är klart eftersom han har genomfört orala och anala samlag med flickan. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i mellan lägst två och högst sex år. (6 kap. 4 § BrB).

Utnyttjande av barn för köp av sexuell handling

Om någon förmår en person under 18 år att företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning så har denne begått brottet utnyttjande av barn för köp av sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). Begreppet sexuell handling omfattar både oralt, analt och vaginalt sex och ersättningen kan vara i form av pengar, cigaretter, narkotika, alkohol, godis, kläder eller andra gåvor. För att kunna dömas för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling så krävs det uppsåt, det vill säga att gärningsmannen har velat få sex av barnet i utbyte mot olika former av gåvor. Det krävs även oaktsamhet i förhållande till barnets ålder, det vill säga att det räcker med att gärningsmannen hade anledning att misstänka att personen var under 18 år. Detta innebär att förutsatt att den 26-åriga mannen hade anledning att misstänka eller visste att flickan var under 18 år och det går att bevisa att flickan fick gåvorna i utbyte mot oralt och analt sex så kan mannen bli dömd. Straffet för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är fängelse i högst fyra år.

Olovligt anskaffande av alkohol

Att köpa ut och ge alkohol som gåva till någon som är under 20 år utgör brottet olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 § AL). För att kunna dömas så räcker det med oaktsamhet, det vill säga att den som köper ut inte har säkerställt mottagarens ålder. Med tanke på flickans ålder i detta fall så är det svårt att hävda att mannen skulle ha trott att hon var över 20 år gammal. Min bedömning är därför att mannen har gjort sig skyldig till detta brott. Straffet för olovligt anskaffande av alkohol är böter eller fängelse i högst två år.

Utköp av cigaretter till minderårig

Det är olagligt för en näringsidkare att sälja cigaretter eller andra tobaksvaror till minderåriga eller till någon som man misstänker kommer lämna vidare varan till en minderårig person (10 kap. 4 § 2 st. TL). Det är däremot inte brottsligt för en privatperson att lämna över cigaretter till en minderårig. Mannen kan därför inte dömas för lagning av cigaretter till flickan.

Vilket straff skulle kunna dömas ut vid en fällande dom?

Även om en persons handlingar kan täckas av flera brott så döms man bara enligt straffskalan för det brottet med den högsta straffskalan. Bestämmelsen om utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är dessutom subsidiär till bestämmelsen om våldtäkt mot barn, vilket innebär att man dömer för våldtäkt mot barn om rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Eftersom straffet för våldtäkt mot barn dessutom är högre än straffet för olaglig anskaffning av alkohol så döms mannen efter straffskalan för våldtäkt mot barn. Detta innebär att mannen, förutsatt att bevisen räcker till, kommer dömas till fängelse enligt straffskalan för våldtäkt mot barn. Exakt hur långt straffet kan bli beror lite på omständigheterna.

Hovrätten har i ett tidigare mål (RH 2010:12) dömt en man för våldtäkt mot barn till fängelse i tre år och sex månader. Här var det en 43-årig man som hade haft sex med en 13-årig flicka vid fyra olika tillfällen. Han hade även gett henne kläder och fyllt på hennes telefon med pengar i anslutning till när de hade sex. Utöver det hade han gett henne pengar och en ny mobil. Här var det visserligen inte aktuellt med utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och åldersskillnaden var större, men omständigheterna i övrigt påminner lite om omständigheterna i din fråga vilket gör fallet relevant. Min bedömning är därför att straffet för mannen i din fråga borde bli fängelse i ca tre år och sex månader. Det skulle dock kunna bli något längre eller kortare beroende på övriga omständigheter som inte framgår av din fråga.

Sammanfattningsvis så har mannen begått brotten våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och olovligt anskaffande av alkohol. Straffet kommer troligtvis dömas ut enligt straffskalan för våldtäkt mot barn, vilket innebär fängelse i mellan två och sex år. Mot bakgrund av domen från Hovrätten så är min bedömning att straffet borde hamna på ca tre år och sex månader, men kanske något lägre eller kortare beroende på andra omständigheter som jag inte känner till. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra vad domen ska bli.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96475)