Vräkning från hyresrätt på grund av nedskräpning

Hej, kan man bli vräkt från sin lägenhet ifall man upprepande gånger skräpar ner, exempelvis slänger glasspapper och glasspinnar utanför porten samt gräsmattan? Måste det bevisas vem det är som skräpat ner för att kunna vräka personen som gjort det? Kan hyresvärden bara vräka personen eller måste han eller hon ge personen en varning först som kommer till personens kännedom för att kunna vräka personen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om en hyresvärd kan säga upp en hyresgästs hyresavtal på grund av att personen upprepande gånger skräpat ned på fastigheten.

Förverkande av hyresrätter regleras i 12 kap jordabalken (JB).

Enligt 12:25 JB ska hyresgästen vid sin användning av lägenheten vara ansvarsfull genom att se till att sundhet, ordning och gott skick bevaras inom fastigheten. Att medvetet skräpa ned på fastigheten kan sägas strida mot detta ansvar. Om hyresgästen skräpar ned på fastigheten – och därmed bryter mot 12:25 JB – ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Hyr hyresgästen en bostad, vilket personen gör i ditt fall, ska hyresvärden även underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna som förekommit enligt 12:25 JB st 2.

Om hyresgästen inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelse kan hyresavtalet sägas upp i förtid enligt 12:42 JB p 9. Att avtalet sägs upp i förtid innebär enligt 12:6 JB att avtalet ska upphöra omedelbart. Hyresrätten är alltså att ses omedelbart förverkad om hyresgästen begår ett avtalsbrott enligt någon av punkterna i 12:42 JB och inte rättar sig efter en tillsägelse.

Avseende bevisbördan så krävs det att någon form av dokumentation kan visas upp för att bevisa att det är just den aktuella hyresgästen som har skräpat ned på fastigheten. Det räcker alltså inte enbart med att en hyresgäst pekar ut en annan hyresgäst för att avtalet ska sägas upp.

Det bör även noteras att en hyresrätt kan förverkas omedelbart om särskilt allvarliga störningar i boendet föreligger. Dit räknas bland annat allvarlig brottslighet i samband med boende och våld eller hot mot grannar. Vid händelse av särskilt allvarliga störningar behöver hyresvärden inte ge hyresgästen någon tillsägelse eller underrätta socialnämnden före uppsägning. Nedskräpning på fastigheten kan dock inte klassas som särskilt allvarliga störningar i boendet. Se bland annat 12:25 JB st 3, 12:42 JB st 4 och RH 2006:72 för mer information om särskilt allvarliga störningar i boendet.

Sammanfattningsvis kan alltså hyresvärden inte vräka hyresgästen hursomhelst vid nedskräpning, utan förverkande av hyresrätten kan endast ske efter en tillsägelse som hyresgästen inte rättat sig efter. Det måste även vara tydligt vilken hyresgäst det är som har skräpat ned på fastigheten för att förverkande ska bli aktuellt.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”