Vräkning på grund av försenade hyror

2016-02-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan man bli vräkt om man betalar hyran försent vid några tillfällen under typ 3 års tid. Fast man har alltid betalat den för eller senare dock innan månaden är slut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den vanligaste anledningen till en ansökan om avhysning eller vräkning är att hyran inte har betalats. Att betala hyran för sent är emellertid inte en omedelbar grund för vräkning.

Reglerna kring hyresrätt finner ni i Jordabalk kap. 12. Där stadgas i 42 § att hyresrätten är förverkad om hyran är obetald 8 dagar efter det som angetts som sista inbetalningsdag (7+1 dagar). En hyresgäst emellertid inte vräkas på grund av dröjsmål med betalning om hyran betalas innan det att hyresvärden hinner säga upp avtalet. Betalas inte hyran innan hyresvärden säger upp avtalet kan du som hyresgäst trots detta få behålla bostaden under vissa omständigheter. Det krävs då att ni som hyresgäst betalar hyran inom tre veckor från det att kontraktet blivit uppsagt. Detta kallas att ni "återvinner" hyresrätten, Jordabalk 12 kap. 44 §.

Viktigt att påpeka är emellertid att enligt hyresnämndernas praxis kan mer än åtta försenade inbetalningar räcka för att hyresrätten ska gå förlorad. När ärendet prövas i nämnden gäller det att hyresgästen kan visa på ett ändrat beteende. Inom svensk rätt har emellertid hyresgästen ett starkt besittningsskydd och applicerat på omständigheterna i din fråga bör ett par försenade hyror under tre års tid inte vara grund för "vräkning".

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1797)
2020-11-21 Rätt till nedsättning av hyran eller skadestånd på grund av renovering kring hyreslokal
2020-11-19 Kan en son ta över sin mammas hyresrätt?
2020-11-19 Regler kring byte av hyresrätt
2020-11-17 Har jag rätt till hyresnedsättning p.g.a. renovering hos grannen?

Alla besvarade frågor (86385)