Vräkning av hyresgäst pga. droganvändning

Om en hyr en hyresrätt i första hand och har ett riktigt kontrakt, aldrig fått en anmärkning utan alltid varit en exemplarisk hyresgäst, kan man då bli vräkt för att man brukar legala/illegala droger i lägenheten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. I hyreslagen finns en uppräkning av skäl till förverkande av hyresavtalet, det vill säga skäl för vräkning av en hyresgäst. Skäl som är något relaterat till din frågeställning är vräkning på grund av att lägenheten på ett eller annat sätt används för brottslig verksamhet (12 kap. 42 § 9 p. jordabalken). Det är värt att nämna att en hyresgäst kan bli vräkt om denne vanvårdar sin lägenhet (12 kap. 42 § 6 p. jordabalken).

I fallet med brottslig verksamhet är hyresrätten förverkad om lägenheten helt eller till väsentlig del används för brottslig näringsverksamhet. Enligt lagkommentaren måste verksamheten vara straffbelagd (olaglig) och präglas av affärsmässighet. Lägenheten ska således varit ett viktigt medel för främjandet av verksamheten. Narkotikatillverkning är ett exempel på brottslig näringsverksamhet. Detta betyder att du måste ha någon slags brottslig verksamhet och att endast för egen del bruka legala eller illegala droger (utan att framställa dessa), bör inte föranleda att du som hyresgäst vräks. Att du dessutom vårdar din lägenhet väl och alltid betalar i tid, är självfallet endast till fördel för dig. 

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000