Vräkning av hyresgäst

Hej

Vi har en inneboende som inte alltid har betalat hyran. Kan vi vräka honom utan att gå till KFM? Hur gör vi då? Vilken typ av skriftlig dokumentation krävs för att vräkningen ska vara juridiskt korrekt? Boendet är i en villa om det har betydelse

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

En hyresgäst har en skyldighet att betala hyran i rätt tid och hyresvärden är därför berättigad att säga upp hyresgästen till avflyttning om hyresgästen inte har betalat hyran inom en vecka från förfallodagen. Hyresrätten anses då förverkad (12:42 p. 1 JB). För att detta ska kunna ske krävs att hyresvärden uttryckligen anger att avtalet upphör i förtid samt att hyresvärden delger hyresgästen en underrättelse om hur denne ska betala det förfallna beloppet för att avvärja att hyresrätten blir förverkad. Hyresvärden måste även underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till varför hyresgästen sägs upp. Om hyresgästen betalar hyran innan hyresvärden hinner säga upp hyresgästen förlorar hyresvärden rätten att säga upp kontraktet (12:43 JB). När hyresvärden har sagt upp hyresgästen till avflyttning, har hyresgästen tre veckor på sig att betala den förfallna hyran för att undvika att hyresrätten blir förverkad (12:44 p. 1 JB).

Hyresgästen får inte tvingas flytta förrän det har gått två dagar sedan utgången av de tre veckorna (12:44 st 2 JB). Om hyresgästen inte flyttar frivilligt kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få ett beslut där det står att hyresgästen ska flytta. Hyresvärden kan även vända sig till hyresnämnden eller tingsrätten för att få en dom. När det finns ett beslut kan KFM genomföra vräkningen. Det är bara KFM som kan vräka en hyresgäst om denne inte flyttar frivilligt.

Sammanfattningsvis har ni som hyresvärd rätt att säga upp er hyresgäst i förtid om han inte har betalat hyran inom en vecka från förfallodagen. För att ni ska kunna göra detta måste ni underrätta hyresgästen om att hyresavtalet upphör i förtid samt att han har en möjlighet att få stanna om han betalar hyran inom tre veckor. Ni måste även underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till den. Om er hyresgäst inte flyttar frivilligt måste ni vända er till KFM, hyresnämnden eller tingsrätten för att få ett beslut på att hyresgästen ska flytta. När det sedan finns ett beslut på att er hyresgäst ska flytta, kan KFM genomföra vräkningen. Det är alltså endast KFM som kan vräka er hyresgäst om han inte flyttar frivilligt.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000