Vräkning av hyresgäst

2015-03-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag blev misshandlad av min granne i trappuppgång hon skrek hemska saker och har hotat mig bla detta har nu lett till rättegång jag har vittnen. Men mitt problem är hyresvärden som inte vill beblanda sig jag är rädd för personen och min dotter oxå som såg allt jag bad dem att vräka henne för jsg har blivit misshandlad hotad trakasserad detta måste väl vara en allvarlig störning? Men de gör inget så har kontaktat hgf som hoppas ska hjälpa mig men vill veta om vad lagen kan hjälpa mig jag menar hade personen misshandlat fastighetsskötaren så hade de nog vräkt, men mig svarar de inte ens bara att detta är polissak har jag en chans få rätt genom hgf hyresnämnd etc? Är ju en allvarlig störning och borde inte behövas varning ens utan vräkas direkt jag kan inte bo under en person som misshandlat mig ich skadat mitt barn av att se detta hjälp tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att misshandel ses som en störning i boendet, som avses i 12 kap. 25 § jordabalken (JB). Om en hyresgäst åsidosätter det som krävs av denne enligt 12 kap. 25 § JB har hyresvärden rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet utan att ta hänsyn till uppsägningstiden, enligt 12 kap. 42 § 6 p. JB. Som det framgår av ordalydelsen i 42 § så är det hyresvärden som är berättigad till att säga upp ett hyresavtal. Hyresavtalet gäller mellan hyresgästen och hyresvärden, där båda har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, dvs. frågor om t.ex. uppsägning gäller mellan dem och inte andra utomstående. Det står inte reglerat i 12 kap. JB att en hyresgäst kan begära vräkning av en annan hyresgäst. Se 12 kap. jordabalken (hyreslagen), här

Jag rekommenderar att du håller kontakt med Hyresgästföreningen och hyresvärden för att lösa detta problem. Ett annat alternativ är att ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, här

Hoppas allt löser sig och att svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81832)