Vräka hyresgäst pga. annans felparkering?

Hej! Min hyresvärd börja skrika på mig idag angående att min man parkerade utanför lägenheten (man får ej parkera där) under tiden jag gick upp för att hämta bilbarnstolen! Hon sa till mig parkerar han där en gång till så blir ja vräkt ! Han bor inte här utan i en annan stad ! Men hon sa det är min plikt att mina gäster ska lyssna på henne ! Stämmer det att hon kan vräkta mig?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du som hyresgäst är förpliktigad att ansvara för den skada som dina gäster orsakar (12 kap. 24 § jordabalken). Detta handlar i första hand om att gästen genom vårdslöshet eller uppsåt skadar lägenheten, och att du därav ska ersätta uppkommen skada. 

I hyreslagen finns en uppräkning av skäl till förverkande av hyresavtalet, det vill säga skäl för vräkning av en hyresgäst. Skälen som räknas upp i lagtexten är uttömmande, vilket innebär att inga andra motiv till vräkning får förekomma. Några skäl till förverkande är exempelvis vanvård av lägenheten, att hyresgästen otillåtet överlåtit lägenheten, inte betalar hyran i tid eller att hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som är av synnerligen vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs (12 kap. 42 §). Beträffande det sistnämnda förverkandeskälet om avtalsenlig skyldighet, kan hyresvärden eller hyresgästen inte själva avgöra om ett visst annat förhållande, än de som finns med i lagen, som ska utgöra ett skäl till förverkande. Det är domstolen eller hyresnämnden som bestämmer detta (enligt lagkommentaren). Att någon annan parkerar på fel plats är normalt inget du lastas för. Hyresvärden har inte rätt att vräka dig enbart på den grunden. 

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”