FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente08/11/2015

Vittnens underskrift vid testamente

Vid bevittning av ett testamente och dess underskrift behöver de som bevittnar skriva sina underskrifter på detta testamentet eller räcker det att de var med vid undertecknandet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Testamentsvittnena måste underteckna testamentet för att det ska vara giltigt. Det framgår av ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare