Vittnen vid testamente

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA
Hej,En person efterlämnar 2 testamenten, lite olika men i huvudsak lika. Det sista är dock bara bevittnat av en person och alltså inte korrekt. Det framgår att testamentatorn vill ersätta det gamla testamentet. Medför detta att inget testamente gäller?MvhIngemar
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga.

Det finns två olika slags testamenten: ordinärt testamente och nödfallstestamente, vilka kommer redovisas för nedan.

Ordinärt testamente

När testatorn undertecknar testamentet krävs det att två vittnen samtidigt närvarar för att testamentet ska anses vara giltigt.

Nödfallstestamente

Man kan använda sig av nödfallstestamente om någon av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett ordinärt testamente.

Nödfallstestamente kan med giltig verkan upprättas på två sätt:
1. Muntligt testamente - att testatorn, inför två vittnen, muntligen avger sin viljeförklaring
2. Holografiskt testamente - att testatorn genom egenhändigt skriven och undertecknad handling avger sin viljeförklaring

Dock är ett nödfallstestamente ogiltigt om testatorn under de kommande tre månaderna kunnat förordna om sin kvarlåtenskap enligt "ordinärt testamente" (alltså skriftligen med två vittnen).

Nu vet jag inte exakt hur det ser ut i ditt fall med nödfallstestamente, men vad gäller det ordinära testamentet så krävs det två stycken vittnen för att testamentet ska vara giltigt, vilket innebär att det sistnämnda testamentet i ditt fall torde vara ogiltigt.

Om man vill göra gällande att testamentet är ogiltigt måste man väcka en klandertalan, vid domstol, inom sex månader från det att man fick del av testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81824)