Vittnen och testamente

2021-11-27 i Testamente
FRÅGA
HejMin faster har skrivit ett testamente. Där det ena vittnet är mor till en utan testamenttagatarna. Kan man anse testamentet som ogiltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄB). Av 10 kap. 4§ st. 1 ÄB följer att den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.

Av andra stycket följer vidare att arvtagaren inte själv får vara vittne till testamentet, och detsamma gäller för make eller sambo, syskon och någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till arvtagaren. Detta innebär således att en mamma till en testamentstagare är förbjudet. Följden blir att testamentet är att anses som ogiltigt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2999)
2022-01-18 Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (98495)