Vittne vid upprättande av testamente

2015-08-17 i Testamente
FRÅGA
Två söner ska son hustru vara med vid testamentets öppnande
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar din fråga undrar du om en hustru kan vara med vid upprättande av testamente? Enligt Ärvdabalken 10 kap. 1§ ska ett testamente vara bevittnat och undertecknat av två vittnen annars är det ogiltigt. En fru kan dock inte vara vittne enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Det innebär att det krävs två andra vittnen än frun. Det finns dock inget som hindrar frun från att närvara vid förfarandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86862)