Vittne till testamente

2016-03-01 i Testamente
FRÅGA
Om min mormor har undertecknat ett testamente (som vittne) som gör att jag får ärva. Är det ogiltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna kring vilka vittnen som är godkända eller inte rör förhållandet mellan vittnet och testatorn. Det har alltså ingen betydelse vilken relation vittnet har till testamentstagaren (dig). Frågan är alltså om din mormor är ett godkänt vittne i förhållande till den som är testator. Bestämmelserna om detta hittar du i 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Exempelvis får ett godkänt vittne inte vara under 15 år, lida av en psykisk störning eller vara make/sambo med den som skriver testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86405)