FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/04/2015

Visstidsanställnings tidsfrist för obehörig lärare

Läste en fråga här angående visstidsanställda obehöriga lärare.

I svaret går att utläsa följande:

Enligt 5 § 2 st. LAS övergår en visstidsanställning automatisk till en tillsvidareanställning (fast anställning) om den pågått i mer än två år. Denna regel är dock inte utan undantag. Dels är det möjligt att avtala om annat i kollektivavtal, 2 § 3 st. LAS, dels är situation speciell just för lärare. För lärare gäller nämligen skollagen, och i 2 kap. 4 § denna lag stadgas att endast den som är behörig lärare (lärarexamen eller behörighetsbevis från högskoleverket) får anställas tillsvidare; för obehöriga lärare gäller

enligt 2 kap. 5 § skollagen att de får anställas på visstid högst ett år i taget.

Menar man då ett kalenderår eller ett läsår (augusti - juni) ?

Lawline svarar

Tack för din fråga!

Vill först bara notera dig om att skollagen har ändrats och de av dig nämnda paragrafer inte är tillämpliga nu. Gällande visstidsanställning av obehöriga lärare får man nu istället kika på 2 kap. 18 § och 2 kap. 21 §, som dock fortfarande har liknande innebörd som den du beskrivit och som också innehar lydelsen;

2 kap. 21 § I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskollärare i skolväsendet gäller utöver bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd att den som ska användas för att bedriva undervisning enligt 18 § får anställas för högst ett år i sänder.

Om ett uttryck eller benämning bör tolkas på ett särskilt sätt som avviker från allmänt vedertagen skrift brukar man tydligt uttrycka detta i antingen inledningen av lagen eller i anslutning till det specifika lagrummet. I detta fall finns inget sådant att notera, varom ett år rimligen bör tolkas som ett kalenderår och inte enbart två terminers tidsfrist.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”