Visstidsanställnings tidsfrist för obehörig lärare

2015-04-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Läste en fråga här angående visstidsanställda obehöriga lärare.I svaret går att utläsa följande:Enligt 5 § 2 st. LAS övergår en visstidsanställning automatisk till en tillsvidareanställning (fast anställning) om den pågått i mer än två år. Denna regel är dock inte utan undantag. Dels är det möjligt att avtala om annat i kollektivavtal, 2 § 3 st. LAS, dels är situation speciell just för lärare. För lärare gäller nämligen skollagen, och i 2 kap. 4 § denna lag stadgas att endast den som är behörig lärare (lärarexamen eller behörighetsbevis från högskoleverket) får anställas tillsvidare; för obehöriga lärare gällerenligt 2 kap. 5 § skollagen att de får anställas på visstid högst ett år i taget. Menar man då ett kalenderår eller ett läsår (augusti - juni) ?
SVAR

Tack för din fråga!

Vill först bara notera dig om att skollagen har ändrats och de av dig nämnda paragrafer inte är tillämpliga nu. Gällande visstidsanställning av obehöriga lärare får man nu istället kika på 2 kap. 18 § och 2 kap. 21 §, som dock fortfarande har liknande innebörd som den du beskrivit och som också innehar lydelsen;

2 kap. 21 § I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskollärare i skolväsendet gäller utöver bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd att den som ska användas för att bedriva undervisning enligt 18 § får anställas för högst ett år i sänder.

Om ett uttryck eller benämning bör tolkas på ett särskilt sätt som avviker från allmänt vedertagen skrift brukar man tydligt uttrycka detta i antingen inledningen av lagen eller i anslutning till det specifika lagrummet. I detta fall finns inget sådant att notera, varom ett år rimligen bör tolkas som ett kalenderår och inte enbart två terminers tidsfrist.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1747)
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön

Alla besvarade frågor (81779)