Visa upp och sälja avmålning av ett känt konstverk

2017-03-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående upphovsrätt.Jag har målat av den svenske konstnären John Bauers tavla "Prinsessan Tuvstarr stirrar ännu ner i tjärnen". Min tavla är målas i oljefärg och är c:a 100 x 100 cm.Originalmålningen är gjord i akvarell, 25 x25 cm. Min tolkning är enligt andra mycket lik originalet. Den är signerad av mig.Jag undrar nu om jag får visa upp denna tavla i offentliga sammanhang, alternativt sälja den, i det fall någon vill köpa den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver rör det sig här om upphovsrätt, vilket aktualiserar Upphovsrättslagen (URL).

Med tanke på att John Bauers tavla är ett välkänt konstnärligt verk har den en viss originalitet och särprägel, vilket är ett grundläggande krav för att någon ska kunna ha upphovsrätt till ett verk, 1 § URL. Vidare har upphovsmannen en ensamrätt att förfoga över sitt verk, vilket innebär att bara denne har rätt att framställa exemplar av verket eller göra det tillgängligt för allmänheten, 2 § URL. Utöver detta finns även en ideell rätt som innebär t.ex. att upphovsmannen har rätt att bli namngiven och rätt att slippa att verket återges i kränkande sammanhang, 3 § URL.

I Sverige är emellertid upphovsrätten begränsad på det sättet att ett verk endast har upphovsrätt under upphovsrättsmannens livstid och 70 år efter dennes död, 43 § URL. Det innebär att när denna tid löpt ut behöver inte hänsyn tas till varken förfoganderätten eller den ideella rätten, och vem som helst är fri att göra vad den vill med verket.

När det gäller klassiska verk finns det något som kallas klassikerskydd, då det anses vara ett samhällsintresse att dessa verk återges på ett ”värdigt sätt” i offentliga sammanhang även efter att upphovsrätten har upphört, 51 § URL. Denna regel blir dock endast tillämplig på grova förvanskningar av ett verk är och endast om återgivningen är grovt stötande, vilket enligt min uppfattning inte verkar vara fallet med din tavla.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eftersom John Bauer varit död i mer än 70 år är det således fritt fram att både visa upp din tavla i offentliga sammanhang och sälja den.

Hoppas att svaret hjälpte dig!

Med vänlig hälsning,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (996)
2021-07-31 Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?
2021-07-31 bearbeta andras bilder
2021-07-31 Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?
2021-07-31 Upphovsrätt till andras berättelser

Alla besvarade frågor (94568)