Visa upp biljetten till kontrollanter i kollektivtrafik!

FRÅGA
HejHar väktare rätt att kontrollera dig fast du har stämplat med kollektivt kortet?Det händer gång på gång att dem dyker upp på samma hållplats som jag och fastän jag tar fram biljetten. Mot spårvagnens apparat och får min biljett giltig så vill väktare ÄNDÅ kontrollera min biljett. Kan du ge mig exakt vart i lag böckerna det står att jag som resenär är skyldig att visa dem min biljett fast jag har fått den giltig av apparaten
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det lagen som är aktuellt för din fråga är lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Om du som resenär saknar giltigt biljett kan kontrollanten ta ut en tilläggsavgift, 1§ lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Ett undantag till denna bestämmelse är att om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktligt med hänsyn till den resandets ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller andra omständigheter, 2 § lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. I dagligt tal kallas tilläggsavgiften för böter, detta är fel då böter är kopplat till straffrätt och tilläggsavgiften är en så kallad administrativ sanktionsavgift.

Om en person vägrar att lösa biljett eller tilläggsavgiften får kontrollanten avvisa personen från färdmedlet, 5 § lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Detta ses som en uppmaning av tjänsteman och skulle personen i fråga inte följa denna uppmaning kan polis eller ordningsvakt tillkallas till platsen för att avisa personen, 4 kapitel 9 § Ordningslagen.

Jag skulle säga att om du har ett giltigt färdbevis bör du visa upp detta. Att enbart säga att du har ett giltigt färdbevis räcker inte. Väljer du att inte visa upp din giltiga biljett kan det då sluta med att du inte får fortsätta åka.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91127)