Vinstskatt vid försäljning på bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2016-04-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Jag fick min bostadsrätt som gåva från min make. Nu vill jag sälja bostaden. Bör jag betala någon vinstskatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrätt är en tillgång och när en tillgång säljs och en vinst uppstår måste man betala vinstskatt. För att veta om man har gjort någon vinst och är vinstskattskyldig när man säljer bostadsrätten måste man räkna ut skillnaden mellan 1. ersättningen som man får för bostadsrätten vid försäljningen (minskad med tex mäklarkostnader), och 2. omkostnadsbeloppet. Denna uträkningsmetod framgår av 44 kapitlet 13 § inkomstskattelagen (förkortas IL) (se lagen här). Omkostnadsbeloppet är de utgifter som man har haft för anskaffning av bostadsrätten, och eventuella förbättringsutgifter, enligt 44 kapitlet 14 § IL.

I ditt fall har du ingen anskaffningsavgift för bostadsrätten eftersom att du har fått den i gåva och kan då inte räkna ut omkostnadsbeloppet på egen hand. Därför finns det en bestämmelse i 44 kapitlet 21 § IL som säger att om man har fått en tillgång genom gåva inträder man i gåvogivarens skattemässiga situation. Detta innebär att du inträder i den situation som din make skulle ha varit i om han skulle ha sålt bostadsrätten. Du får alltså använda hans anskaffningsvärde för bostadsrätten som omkostnadsbelopp. Ersättningen som du får för bostadsrätten minskat med omkostnadsbeloppet blir den eventuella vinsten/förlusten. Blir det en vinst måste du betala vinstskatt. Med tanke på detta kan du inte veta om/hur mycket du måste betala i vinstskatt förrän du vet vilken ersättning du får för bostadsrätten.

Om du vill veta mer om försäljning av bostadsrätter ur skattesynpunkt hänvisar jag till 46 kapitlet IL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll