Vinstskatt och förskott på arv

Min mans bror har fått en stuga, värderad till 1.400000, som förkotterat arv. Men värdet få min mans del är bara 1.100000 pga att vinstskatt på 300 000 avräknats från värdet. Jag behöver en förklaring...

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta varför 300´ avräknades från värdet. Din fråga rör vinstskatt och förskott på arv.

Förskott på arv

En gåva så som stugan din mans bror har fått ses som ett förskott på arv, vilket innebär att din brors föräldrar ger ut pengar eller egendom till sina barn innan de har dött. För att det ska bli en mer rättvis fördelning av arvet och förhindra barn från att försöka få större del av arvet innan föräldrarna har avlidit.

Tanken är att man ser till hur mycket det ena barnet, i detta fall din mans bror, har fått från föräldrarna i förskott. Genom vinstskatten så kommer han ju inte att få ut 1,4´´ utan han kommer behöva betala 300´. Hade man inte tagit bort det så hade din man fått mer än hans bror för att din man inte behöver betala någon vinstskatt.

Sammanfattning

Det är för att göra en rättvis bedömning som värderingen görs efter att man har tagit bort vinstskatten som måste betalas då det inte är en tillgång utan bara en kostnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning