Vinstskatt och förskjutning av skatten vid försäljning av en privatbostad som mottagits i form av gåva

2021-11-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag har fått en bostadsrätt överlåten till mig från min pappa, detta skedde 2019.04.01 skriftligen och jag är medlem i bostadsrättsföreningen. Jag fick ta över den som gåva, dvs jag behövde inte betala något! Han köpte den för 250.000 kr (dvs inget lån togs) för många år sen, men värdet idag är ca 2.500.000 kr - 2.800.000 kr! Så frågan är hur mycket skulle jag betala betala i vinstskatt och om det går att förskjuta skatten! Vad skulle konsekvensenserna bli av att jag säljer den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller vinstskatt vid försäljning av en privatbostad varför inkomstskattelagen (IL) är tillämplig.

Skatt vid gåvor

Huvudregeln är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 IL). Detta innebär att du som mottagare av fastigheten inte vinstbeskattas vid tidpunkten då den övertas genom gåva. Du träder istället in i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att det är först senare när du säljer bostaden som du behöver betala skatt.

Vad är skattesatsen vid försäljning av en privatbostad?

Vid försäljning av bostaden behöver du ta upp vinsten i deklarationen. Vid kapitalvinst beräknas vanligtvis skatten med 30% av kapitalvinsten (65 kap. 7 § IL). Vid vinst av försäljning av en privatbostad kvoteras dock kapitalskatten till 22/30 (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen är alltså 22/30 av beloppet, vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet. Kapitalvinstskatten beräknas utifrån försäljningspriset minus anskaffningsvärdet (vad den tidigare ägaren köpte fastigheten för) och eventuella kostnader för reparationer och förbättringar som blivit gjorda på fastigheten.

Exempel

Om du har sålt en privatbostad med vinst ska du alltså betala 30 procent skatt på 22/30 av vinsten. Om vinsten är 100 000 kronor ska du betala 30 % i skatt på 73 333 kronor (100 000 x 22/30 = 73 333). Skatten du ska betala blir då 21 999 kronor (73 333 x 30 procent).

Förutsättningar för att kunna skjuta på vinstskatten

För att avgöra om du kan skjuta på skatten behöver jag ha mer information kring omständigheterna i din situation. För att kunna skjuta på kapitalskatten finns det nämligen några förutsättningar som måste vara uppfyllda (47 kap. 2 § IL). Bland annat måste du ha bott i den sålda bostaden i minst tre av de senaste fem åren samt ha köpt en ny bostad i Sverige eller något annat EES-land inom rätt tid innan försäljningen. Du kan ansöka om förskjutning på skatten här samt läsa mer om vilka förutsättningar som gäller här.

Sammanfattning

Huvudregeln är att gåvor är skattefria. Vid gåvor av bostadsrätter träder dock gåvotagaren in i givarens skattemässiga situation. Detta innebär att du behöver skatta på vinsten vid försäljningen. Vid vinst av försäljning av en privatbostad kvoteras kapitalskatten till 22/30 vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet. För att avgöra om du kan skjuta på skatten behövs mer information och en ansökan till Skatteverket. Det bästa kan nog att kontakta skatteverket angående den frågan.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (386)
2021-12-31 Beskattning vid gåva av fastighet
2021-12-31 Kan man undgå beskattning genom att sälja under dödsboet?
2021-12-31 Är gåvor skattefria och får man betala lån innan man betalar skatt vid försäljning av bostadsrätt?
2021-12-19 Kan jag föra över aktier till ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (98657)