Vinstfördelning och förskott på arv

2015-02-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, vi är tre syskon vars mor nu bor på ett boende och hennes lägenheten har sålts. Eftersom hon är sjuk skrevs lägenheten över på ett av oss syskon och min fråga är om vinsten måste delas lika mellan oss, för att detta räknas som förtida arv? Om det inte delas lika kan den som får mindre få ut mer sedan när vår mor går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att vinsten vid en försäljning av en lägenhet ska delas mellan de som som äger lägenheten. Står endast en som ägare, är det denne som får åtnjuta vinsten. Om ni inte kommit överens om annat och beroende på vad er mors avsikt var med att endast tillskriva ena syskonet lägenheten, så bör det syskon som tillskrevs lägenheten, ensam få ta del av vinsten. Detta gäller under förutsättning att syskonet kan anses som ensam ägare till lägenheten när den säljs.

En betydande gåva från förälder till barn, bedöms som huvudregel som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). För att en gåva ska betraktas som förskott på arv krävs att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på barnets laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.

Lägenheten till ena syskonet bör alltså behandlas som ett förskott på arv, om inget annat avtalats. Detta innebär att detta syskon kommer att utfå mindre vid en framtida arvsfördelning och de syskon som inte fått något eller fått mindre från försäljningen av lägenheten, ska få mer när arvet sedermera ska fördelas.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81741)