Vinst vid fastighetsförsäljning

2016-09-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejJag äger 1/3 av en fastighet med ett taxeringsvärde på 72 tkr 2016. Det är troligt att marknadsvärdet är på ungefär taxeringsvärdets nivå. De två övriga ägarna vill sälja/överlåta fastigheten till mig, men slippa betala skatt för försäljningen. Vilket pris per tredjedel bör vi komma överens om?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

För att undvika vinstbeskattning så kan ni antingen (1) låta köpeskillingen vara lika stor som omkostnadsbeloppet, eller (2) låta köpeskillingen understiga taxeringsvärdet varpå hela överlåtelsen räknas som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen.

Köpeskillingen matchar omkostnadsbeloppet

Enligt 44 kap. 13 § IL ska vinsten ska beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgift och utgifter för förbättringsarbeten på fastigheten, se 44 kap. 14 § IL.

Om ni således låter köpeskillingen motsvara storleken på omkostnadsbeloppet (delat på tre eftersom att det är en tredjedel som överlåts) kommer ju ingen vinst att uppstå, och ni behöver inte skatta något. Hur stort omkostnadsbeloppet är i ert fall vet jag inte, så jag kan inte svara exakt på hur stor köpeskillingen ska vara.

Köpeskillingen understiger taxeringsvärdet

Det andra alternativet är att låta köpeskillingen understiga taxeringsvärdet (delat på tre förstås) så att överlåtelsen räknas som en skattefri gåva, 8 kap. 2 § IL. I sådant fall ska köpeskillingen alltså understiga 72 000 kr / 3 = 24 000 kr.

För att en gåva ska föreligga ska även tre övriga kriterier vara uppfyllda:

1. den ska bygga på frivillighet
2. det ska finnas en gåvoavsikt
3. det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Vid överlåtelser mellan närstående utgår skatteverket från att gåvoavsikt föreligger. Mer om detta hittas i denna länk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar angående detta uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll