Villkorat köp av fastighet

2016-04-24 i Köpavtal
FRÅGA
Ett företag har för avsikt att köpa en tomt av tre privatägare. Hur upprättar jag en viljeförklaring till framtida försäljning/köpeavtal. Kommunen måste ju acceptera kommande byggnation på marken först.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det lättaste alternativet är att företaget köper fastigheten av de tre nuvarande ägarna och att köpet villkoras av att det ifrågavarande bygglovet blir beviljat av byggnadsnämnden (dvs. kommunen) (jfr 4:4-6 JB). I köpeavtalet ska det då framgå att köpet går tillbaks, dvs. att eventuell erlagd betalning återgår till köparen och att fastigheten återigen blir säljarens, om företaget inte får bygglov för åtgärden.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (194)
2021-02-27 Sälja fastighet med skyldighet att sälja den billigare till nästa generation
2021-02-25 kan man häva köpet om bygglov inte godkänns när detta inte tagits in i köpehandlingen?
2021-02-04 köp av andel av hus
2021-01-18 ​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

Alla besvarade frågor (89877)