Villkorad gåva - undantag från samboegendom

FRÅGA
Jag äger en lägenhet tillsammans med en av mina döttrar. Jag har nu för avsikt att ge min del till en annan av mina döttrar. Den dotter som skall få min del bor redan i lägenheten tillsammans med sin pojkvän, både är skrivna på adressen.Jag köpte ett standarddokument som jag fyllt i, angett att gåvan skall vara enskild egendom, ej förskott på arv och att avkastning skall tillfalla gåvotagaren. Min undran är om min dotter och hennes pojkvän behöver upprätta samboavtal för att pojkvännen inte skall kunna ställa krav på dotterns del av lägenheten om dom flyttar isär.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huruvida din dotters pojkvän kan göra anspråk på någon del i lägenheten beror på om den enligt sambolagen kan definieras som samboegendom vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet. Enligt lagens 3 § utgör en bostad som förvärvats för gemensam användning samboegendom, och ska således delas lika mellan samborna då samboförhållandet upphör, om någon av dem begär bodelning (8 §). En bostad som samborna har flyttat in i tillsammans anses vara förvärvad för deras gemensamma användning, oavsett vem som har betalt den.

Vissa undantag finns dock från denna regel. Bland annat anges i 4 § att egendom, som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara sambons enskilda, inte ingår i samboegendomen. För att villkoret ska gälla ska det uppställas i samband med gåvan och inte i efterhand.

Om du uppställer gåvovillkoret på det sätt som krävs, kommer det alltså inte föreligga någon rätt för din dotters pojkvän att kräva någon del i lägenheten om de någon gång flyttar isär. Om du ändå vill att din dotter och hennes pojkvän upprättar ett samboavtal kan det enkelt göras här.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82646)