Villkora fastighetsköp

2016-07-20 i Köpavtal
FRÅGA
Kan man vilkora ett fastighetsköp. Ex: att fastigheten inte får överlåtas till annan köpare eller styckas upp inom 10 år?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst måste köpeavtalet innehålla de formkrav som ställs upp i 4 kap. 1 § jordabalken (JB) för att vara giltigt. Köpeavtalet måste innehålla uppgift om köpeskillingen, överlåtelseförklaring, köpobjekt samt båda parternas underskrift.

Vidare enligt 4 kap. 3 § 1 st. 3 p. JB så är ett villkor som exempelvis stadgar att fastigheten inte får överlåtas till en annan köpare eller styckas upp inom 10 år fullt giltigt, men endast om villkoret är intaget i köpehandlingen. Villkoret kan alltså inte vara muntligt, det måste vara skriftligt och finnas i köpehandlingen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (191)
2021-01-18 ​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (88403)