Villkora ett testamente

2020-04-16 i Testamente
FRÅGA
Kan jag skriva in i testamentet Att ett av mina tre Bern som är bosatt i Frankrike ska ärva en viss andel om hon är bosatt i Frankrike och en annan andel om hon innan mitt dödsfall flyttat tillbaka till Sverige och har sin hemvist här. Tacksam om ni vill svara mig än en gång. Vanja
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Gällande rätt:

Du har stor frihet i utformningen av ditt testamente och det finns inga hinder mot att villkora testamentet så att ditt barn får ut ett större belopp om hon uppfyller villkoret att vara bosatt i Sverige.

En sak som är viktig att komma ihåg är dock att dina barn (bröstarvingar) alltid har rätt till sin laglott vid din död. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Om ett testamente kränker laglotten kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att utfå sin laglott (ÄB 7 kap 3 §) och påkallas inte jämkning så kommer kvarlåtenskapen (det som ska delas ut genom arv) fördelas i enlighet med testamentet.

Sammanfattat svar:

Du kan alltså utforma ditt testamente som du beskriver så länge du inte inskränker dina barns laglotter. Du kan förstås skriva ett testamente som inskränker dina barns laglotter men då får du räkna med att dina barn jämkar testamentet senare. Kontakta gärna en av våra rådgivare på Lawline för att få mer juridisk hjälp (info@lawline.se) då det är viktigt med formuleringarna i testamenten för att det ska uppnå önskat syfte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86822)