Villkor i skuldebrev/gåvobrev

Hej, jag ska låna ut en större summa till ett av våra barn. Jag vill upprätta ett skuldebrev där det bl.a. finns specificerat att skulden kommer att räknas av ifrån barnets del av arvet, eftersom lånet är utan amorteringar.

På vilket sätt kan jag formulera detta så det blir juridiskt riktigt?

MVH/Stefan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte riktigt uttyda vad avsikten med lånet är. Om din tanke är att barnet faktiskt ska betala tillbaka vid någon tidpunkt, blir det för det fall lånesumman även skulle dras av på dennes arv, en "dubbel skuld". Skuldebrevet återstår fortfarande efter lånegivarens bortgång, fast då i dödsboet. Om din tanke däremot är att det i praktiken ska vara en gåva, blir det mer naturligt att tala om förskott på arv, eftersom då har barnet faktiskt fått pengar istället för att vara skyldig pengar. Det går förstås att utforma skuldebrev så att det efterskänks vid borgenärens död, och istället räknas som ett förskott på arv, om du känner att det är ett skuldebrev du vill ha.

För det fall du avser att ge summan i gåva, som sedan räknas av på barnets arv, kan du skriva ett gåvobrev där du preciserar detta. Även om det finns en presumtion att gåvor som getts till bröstarvingar ska räknas som förskott, se 6 kap. 1 § ärvdabalken, kan det vara klokt att försäkra sig om att det blir så genom att skriva ner det i gåvobrevet. Det finns inga direkta formkrav för gåvobrev, men om du behöver hjälp med att upprätta ett sådant, se denna länk: http://lawline.se/avtal/gavobrev.

För det fall du vill ha ett skuldebrev, kan du upprätta ett sådant och i det föreskriva att det ska efterskänkas vid din bortgång, och istället räknas som ett förskott på arv. Ett annat alternativt är att summan som skuldebrevet avser ska krävas in till dödsboet. Båda alternativen får i praktiken samma resultat. Särskilt om ränta inte krävs. Skuldebrev har inte heller några direkta formkrav, förutom att det ska vara skriftligt och underskrivet (inte minst för bevisvärdets skull). Om du behöver hjälp med att upprätta ett skuldebrev som innehåller precis de villkor som du önskar, kan vi bistå dig genom denna länk: http://lawline.se/avtal/skuldebrev.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning