FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/08/2015

Villkor för företrädesrätt till återanställing

Hej! En tandteknikerkollega som har arbetat tillsammans med mig på implantatavdelningen har nu blivit uppsagd pga av arbetsbrist. Hon har nu blivit erbjuden ett vikariat på porslinsavdelningen direkt nu i sept inom samma företag eftersom en kollega där har sökt tjänsteledigt för studier ett år i taget (tre år totalt). Vi vet att till hösten (sept-okt) kommer det på protesavdelningen bli mycket jobb och att det med stor sannolikhet kommer att utlysas en fast tjänst där. Kravet är att man är tandtekniker och min kollega är "allroundtekniker" så hon har kunskaper inom alla dessa områden. Kan min uppsagda kollega söka till vikariatet på porslinsavdelningen för att sen när den tillsvidare-anställningen utlyses söka den?

mvh Therese

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställning hittar du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.

Din arbetskamrat kan eventuellt ha företrädesrätt till återanställning, vilket skulle innebära att om samma arbetsgivare annonserar ut en ny tjänst inom samma verksamhet, kan din kollega ha företräde till den tjänsten framför andra sökande.

Som huvudregel gäller LAS 25 § om arbetstagares företrädesrätt till återanställning. Det kan dock förekomma avvikelser i kollektivavtal.

25 § LAS säger att en anställd som sagts upp från sin tjänst i vissa lägen har företrädesrätt till återanställning hos sin tidigare arbetsgivare. För att denna företrädesrätt ska föreligga krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Den tidigare anställda ska ha sagts upp på grund av arbetsbrist (och inte på grund av personliga skäl). Den tidigare anställde måste uppfylla den så kallade kvalifikationstiden, dvs. ha arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller nio månader från dess att uppsägningstiden gått ut. Det måste röra sig om en nyanställning som den tidigare anställde önskar göra anspråk på (dvs. inte en omplacering av andra anställda eller anlitande av bemanningstjänster osv.) Företrädesrätten gäller bara inom den driftsenhet (t.ex. lokal) och det kollektivavtalsområde som den tidigare anställde varit sysselsatt i. Den tidigare anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Turordningsreglerna gäller även vid företrädesrätt, om flera åberopar denna rätt. Den som haft längst anställningstid sammanlagt, inklusive uppsägningstiden, har rätt att åberopa företrädesrätten.

Om din kollega uppfyller samtliga ovanstående kriterier kan hon/han – under förutsättning att ni har rätt och att en ledig tjänst faktiskt utannonseras hos arbetsgivaren i höst – åberopa sin företrädesrätt till återanställning. Hon bör i så fall först anmäla sin företrädesrätt till arbetsgivaren, så att denne vet om att han måste erbjuda henne tjänsten först.

Företrädesrätten gäller dock enbart personer som inte längre är anställda hos arbetsgivaren. Om din kollega tackar ja till ett vikariat hos samma arbetsgivare förlorar hon alltså sin eventuella företrädesrätt till den utannonserade tillsvidareanställningen.

Det finns dock inget hinder mot att hon ansöker om tjänsten på vanlig väg, och deltar i den ordinarie rekryteringsprocessen. Detta förutsätter dock att det inte finns andra, tidigare anställda som har företrädesrätt till tillsvidaretjänsten - då ju dessa går före vid en nyanställning.

Lycka till framöver!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?