FrågaFAMILJERÄTTGod man27/10/2019

Vill upphöra med god man. Hur gör man?

Vill upphöra med god man. Hur gör man?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga kan tolkas på två olika sätt. 1) Antingen kan frågan tolkas som att du är god man och vill att ditt uppdrag ska upphöra. 2) Eller kan frågan tolkas som att du är huvudman och vill entlediga din gode man. Jag kommer redogöra för båda i det följande.

1) Hur upphör jag mitt uppdrag som god man?
Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten. Den gode mannen, den enskilde, eller Överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra. Uppdraget upphör först när tingsrätten beslutat om det.

Överförmyndaren kan på begäran av en god man fatta beslut om att denne entledigas från sitt uppdrag. Ska godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Jag rekommenderar dig att vända dig till Överförmyndaren eller överförmyndarförvaltningen i din kommun för vidare information om vad som gäller i ditt fall.

2) Hur entledigar jag en god man?
Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra. En god man kan begäras entledigad från sitt uppdrag (11 kap 21 § FB). De som har rätt att begära en god man entledigad är förmyndare, av den som ansökan avser, om hen har fyllt 16 år, och av dennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 15 § första stycket FB).

En god man ska entledigas om denne gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag (11 kap 20 § FB). Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande i detta fall råder jag dig till att vända er till denne. Du kan också vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av dessa.

Blanketter för entledigande eller byte av god man hittar du HÄR.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia IsacsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000