Vill testamentera allt till ett barn - går det, och i så fall hur ska det utformas?

Jag avser att skriva mitt testamente, Ett av mina barn skall få ärva dels en fastighet med allt bohag (dvs rubbet) dels alla kontanter, bankmedel, obligationer, utfallande försäkringsbelopp etc. Hur skriver jag detta på enklast kristallklara sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller testamenten finns det en del formkrav enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Testamentet måste vara skriftligt. Två vittnen måste närvara när det det upprättas, och i deras samtida närvaro ska du skriva under testamentet. Även vittnena ska skriva under testamentet. Vittnena måste veta om att det är ett testamente, men det är upp till dig att bestämma om du vill visa dess innehåll eller inte. Enligt 10 kap. 2 § ÄB bör vittnena även skriva sina yrken och hemvist, liksom intyga tiden för bevittnande och andra omständigheter som kan ha betydelse för testamentets giltighet.

Om jag förstår din fråga rätt, vill du testamentera bort alla dina tillgångar till ett av dina barn. Enligt 7 kap. 1 § ÄB har dock alla dina barn rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (arvslotten är den del som tillkommer ett barn efter att dina tillgångar har delats lika mellan alla dina barn). Om du testamenterar all egendom till ett av dina barn, kan övriga barn (om du har fler) begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB, för att få ut laglotten.

Vid utformande av ditt testamente är det viktigt att vara tydlig och få med alla formkrav. Det bör tydligt framgå vad det är för dokument, vad som ska gå till vem, namnunderskrifter, datum osv. Genom att använda Lawlines tjänst för att upprätta ett testamente kan du få hjälp med att utforma ditt testamente (se http://lawline.se/avtal/testamente).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor.

Ärvdabalken hittar du här.

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”